KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


1.09.2014

75. ROCZNICA NAPAŚCI NIEMIEC NA POLSKĘ, DZIEŃ WETERANA

Tekst: Admin
Zdjęcia: Admin (Poznań), Cecylia Longier (Berlin)

Świtem 1 września 1939 roku wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej dając początek II wojnie światowej. Atak rozpoczęła o godzinie 4:40 nalotem na pogrążony we śnie Wieluń eskadra 4 Floty Powietrznej feldmarszałka Wolframa von Richthofena, a pięć minut później nastąpił ostrzał Westerplatte przez pancernik Schleswig-Holstein. W tym roku mija 75. rocznica tych wydarzeń.

Na zaproszenie Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka, gospodarza poznańskich obchodów 75. rocznicy napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, obchodzonych od 1997 roku w całym kraju również jako Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej delegacja Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pod przewodnictwem płk. dypl. Jacentego Górala wzięła w nich udział, uczestnicząc w kościele oo. Karmelitów Bosych pw. Św. Józefa w Mszy św. w intencji ofiar II wojny światowej, której przewodniczył ks. bp Zdzisław Fortuniak. Uroczystości były kontynuowane pod znajdującym się nieopodal Pomnikiem Armii Poznań, gdzie po wystąpieniu Wojewody Wielkopolskiego, modlitwie ks. Biskupa Seniora i Apelu Pamięci zakończonym salwą honorową obecne na uroczystości delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów.

Na zaproszenie JE Ambasadora RP w Berlinie dr. Jerzego Margańskiego delegacja Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, której trzon stanowili członkowie Okręgu Wielkopolskiego z płk. inż. Zygmuntem Stypińskim na czele udała się do Berlina, aby 1 września wziąć udział w uroczystości złożenia wieńców i kwiatów pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty. Ceremonię składania wieńców pod pomnikiem poprzedziło wystąpienie JE Ambasadora, po którym w asyście werbli i pocztu sztandarowego Związku delegacja Ambasady RP w Berlinie oraz pozostałe licznie przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty. Po uroczystościach w Parku Friedrichshain delegacja Związku pod przewodnictwem wiceprezesa Zarządu Głównego ppłk. Romana Misiaka udała się do budynku ambasady, gdzie honory gospodarza w imieniu JE Ambasadora pełnił Attache Obrony, Wojskowy, Morski i Lotniczy płk Tomasz Nojmiler.


Wstecz