KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


26.09.2014

75. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego jest od 1998 roku na mocy podjętej przez aklamację Uchwały Sejmu RP świętem państwowym, obchodzonym co roku 27 września. 27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obydwu okupantom. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego. 4 grudnia 1939 roku gen. Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej, który 14 lutego 1942 roku przekształcił w Armię Krajową liczącą pod koniec 1942 roku blisko 200 tys. żołnierzy, będącą tym samym największą armią podziemną w okupowanej Europie.

W stolicy Wielkopolski uroczystości poświęcone tegorocznej 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego miały miejsce w piątek 26 września. Po Mszy św. odprawionej w kościele oo. Dominikanów, której przewodniczył ks. kan. Leonard Poloch uroczystości były kontynuowane przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie po wystąpieniu współgospodarza tegorocznych obchodów Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, modlitwie ks. Kanonika, Apelu Pamięci zakończonym salwą honorową licznie przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów, a wśród nich delegacja Okręgu Wielkopolskiego Związku w składzie: płk Jacenty Góral, mjr Jacek Behrendt i mjr Marian Osada. Wśród licznej grupy uczniów wielkopolskich szkół byli również będący pod opieką p. Faustyna Ludwiczaka uczniowie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu, szkoły od kilku lat ściśle współpracującej z Zarządem Okręgu, głównie za sprawą wiceprezesa Okręgu mjr. Jacka Behrendta. Dalszy przebieg uroczystości miał miejsce w sali PAN przy ul. Wieniawskiego, gdzie przedstawiciel Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu ppłk Konrad Stube i Wojskowej Komendy Uzupełnień mjr Sławomir Roman wręczyli akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe dwóm kombatantom. Reprezentujący Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych płk dypl. Zbigniew Krzywosz wręczył dwóm osobom Medal ''Pro Patria''. Ponadto wręczono jedenastu osobom Odznakę Honorową ''Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego'' oraz 5 osobom ''Medal za Zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Po przemówieniu płk. Jana Górskiego, prezesa Zarządu Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej głos zabrał mgr Marek Grefling, który przybliżył zebranym postać zmarłego w 2005 roku ppłk. Stefana Ignaczaka - oficera kawalerii, cichociemnego, żołnierza Armii Krajowej, uczestnika Powstania Warszawskiego, współzałożyciela powstałego w 1989 roku Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, odznaczonego m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych. Uroczystość zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów VIII Liceum Ogólnokształcącego w Poznaniu.


Wstecz