KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


14.10.2014

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ I OBCHODY 95-LECIA ZSO W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

14 października, w rocznicę powstania w 1773 roku Komisji Edukacji Narodowej, na mocy ustawy Karta Nauczyciela od 1982 roku obchodzony jest jako Dzień Edukacji Narodowej, potocznie nadal nazywany Dniem Nauczyciela, będący świętem pracowników polskiej oświaty i szkolnictwa wyższego.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Odzieżowych w Poznaniu miały szczególny charakter gdyż zbiegły się z obchodami 95-lecia powstania szkoły. Wśród znamienitych gości zaproszonych na tę uroczystość przez Dyrektor mgr Grażynę Łakomiec nie zabrakło również przedstawicieli Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP w osobach płk. Mieczysława Chęcińskiego oraz kpt. Jerzego Grabusa. Na uroczystości obecny był również mjr Jacek Behrendt, wiceprezes Okręgu i prezes Koła nr 1 w Poznaniu, na co dzień nauczyciel tej szkoły. Uroczystość była okazją do wyróżnienia nauczycieli Nagrodą Dyrektora Szkoły oraz przyznanymi przez Związek Rzemiosła Polskiego odznaczeniami, a także troje uczniów Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego wchodzącego w skład Szkoły Jubilata ufundowanymi przez Automobilklub Wielkopolski całorocznymi stypendiami. Obecni na uroczystości zapoznani zostali z historią poznańskiego szkolnictwa zawodowego oraz przykładami karier zawodowych dwojga absolwentów szkoły. Pani Anna Żywocka przygotowała wystawę pt.: ''Metamorfoza Szkoły'' ilustrującą sukcesy i osiągnięcia szkoły w latach 2010-2014, wśród których niemały udział zarówno w kraju jak i poza jego granicami ma również Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR, którym na co dzień opiekuje się kolega wiceprezes Okręgu. Ogromny zachwyt pośród zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli oraz uczniów szkoły wywołał ostatni punkt uroczystości stanowiący pokaz przygotowanych i zaprezentowanych przez samych uczniów kreacji i fryzur.


Wstecz