KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


5-6.08.2014

STULECIE CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO W KRAKOWIE
49. MARSZ SZLAKIEM PIERWSZEJ KOMPANII KADROWEJ


Tekst: Maciej Myczka
Zdjęcia: Admin

Józef Piłsudski w odpowiedzi na zaistniałą sytuację międzynarodową i plany mobilizacyjne zaborców 3 sierpnia 1914 r. w Krakowie wydał rozkaz o utworzeniu z ochotników Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich 1 Kompanii Kadrowej, która pod komendą Tadeusza Kasprzyckiego wyruszyła wczesnym rankiem 6 sierpnia z krakowskich Oleandrów w stronę Miechowa, obalając po drodze w Michałowicach rosyjskie słupy graniczne.

Na zaproszenie prezesa Zarządu Głównego Związku Piłsudczyków, st. inspektora Związku Strzeleckiego Jana Józefa Kasprzyka będącego również Komendantem 49. Marszu Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej, w dniach od 5 do 6 sierpnia przebywała w Krakowie delegacja Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Piłsudskiego w składzie: płk. dypl. Jacenty Góral, mjr Jacek Behrendt, Maciej Myczka, Robert Szwed i Zbigniew Heliński. Uroczystości w dniu 5 sierpnia rozpoczęły się przemarszem uczestników Marszu z asystą wojskową i orkiestrą z Oleandrów ulicami Krakowa na Wawel. Tam w Katedrze Wawelskiej odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny i Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz jego żołnierzy. Mszę św. sprawował ks. kard. Stanisław Dziwisz Metropolita Krakowski oraz licznie przybyli biskupi. Gośćmi honorowymi byli: prezydent RP Bronisław Komorowski, pani prezydentowa Karolina Kaczorowska oraz gospodarz obchodów prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Po mszy odbył się Apel Pamięci i delegacja Okręgu złożyła kwiaty na grobie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, honorowego protektora marszu w latach 2006-2009 oraz na grobie Marszałka Józefa Piłsudskiego w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów. Wartę honorową przy sarkofagu Marszałka pełniła nasza delegacja. Po powrocie na Rynek Główny była lekcja śpiewania piosenek legionowych w wykonaniu Lochu Camelot oraz Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Wspólne śpiewanie zakończył motyw muzyczny ''Pierwszej Brygady'' odegrany z wieży Kościoła Mariackiego. 6 sierpnia o godz. 7:00 na Oleandrach rozpoczął się Apel Pamięci z udziałem najwyższych władz państwowych, wojskowych i samorządowych. Na fasadzie Domu Legionisty odsłonięto tablicę upamiętniającą 100. rocznicę wymarszu Kadrówki. Piękne słowo wygłosił o. ppłk prof. Eustachy Rakoczy, jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległej, Honorowy Kapelan Marszu Kadrówki. Po uroczystościach przemaszerowaliśmy z uczesnikami 49. Marszu pod Pomnik Grunwaldzki i Grób Nieznanego Żołnierza, gdzie złożono kwiaty i oddano honory wojskowe. W Michałowicach przy pomniku upamiętniającym obalenie słupów granicznych przez żołnierzy 1 Kompanii Kadrowej odbyła się rekonstrukcja tych wydarzeń. O godz. 11:00 wystartowały drużyny marszowe na szlak ''Kadrówki'', który zakończy się w Kielcach gdzie przed stu laty 12 sierpnia 1914 r. na rogatce u stóp Niepokalanej Komendant Józef Piłsudski otrzymał od Czesława Skauta-Bankiewicza meldunek: ''Kielce wolne''.


Wstecz