KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


3.08.2014

100. ROCZNICA POWSTANIA LEGIONÓW POLSKICH PIŁSUDSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

Józef Piłsudski w odpowiedzi na zaistniałą sytuację międzynarodową i plany mobilizacyjne zaborców 3 sierpnia 1914 r. w Krakowie wydał rozkaz o utworzeniu z ochotników Związku Strzeleckiego i Polskich Drużyn Strzeleckich 1 Kompanii Kadrowej będącej zalążkiem powstałej w grudniu tego samego roku 1 Brygady Legionów Polskich i odrodzonego w 1918 roku Wojska Polskiego.

Dokładnie w setną rocznicę tych wydarzeń w niedzielę 3 sierpnia 2014 Zarząd Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego zamówił u Proboszcza Garnizonu Poznań, ks. ppłk Mariusza Stolarczyka Mszę św. w intencji Marszałka i jego żołnierzy odprawioną o godz. 12:15 w Kościele Garnizonowym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu. W Mszy św. uczestniczyli członkowie Okręgu na czele z płk. dypl. Jacentym Góralem i mjr. Jackiem Behrendtem, poczet sztandarowy Związku Towarzystw Gimnastycznych ''Sokół'' na czele z dh Przemysławem Sytkiem oraz członkowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu. Zaproszenie władz Okręgu przyjął również prezes Zarządu Głównego Związku płk Stanisław Tomaszkiewicz, który przybył wraz z małżonką.


Wstecz