KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


3.10.2014

ŚWIĘTO CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

1 października, zgodnie z Decyzją Nr 95/MON z 10 kwietnia 2003 roku został ustanowiony dorocznym świętem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, powstałego 1 października 2002 roku na bazie rozformowanej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego. Mocą tej samej decyzji patronem Centrum został Hetman Polny Koronny Stefan Czarniecki.

Tegoroczne, obchodzone już po raz dwunasty Święto CSWLąd połączone z przysięgą wojskową prawie 190 żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych i 35 kadetów kursu muzyków orkiestr wojskowych oraz Dniem Otwartych Koszar miało miejsce w piątkowe przedpołudnie 3 października. Okręg Wielkopolski ZOR RP w imieniu prezesa płk. Jacentego Górala, zaproszonego na tę uroczystość przez komendanta Centrum ppłk. Romana Narożnego godnie reprezentował wiceprezes Okręgu mjr Jacek Behrendt. Po polowej Mszy św., której przewodniczył ks. ppor. Grzegorz Lach - kapelan Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w koncelebrze ks. ppłk. Krzysztofa Kacorzyka, sekretarza Biskupa Polowego Wojska Polskiego, kapelana Prezydenta RP oraz ks. ppłk. Mariusza Stolarczyka proboszcza Parafii Garnizonowej w Poznaniu o godz. 10:00 żołnierze stanęli na zbiórce na placu apelowym golęcińskich koszar. Po przysiędze wojskowej wręczono żołnierzom Centrum odznaczenia i wyróżnienia, a 35 żołnierzom rezerwy i niepodlegającym służbie wojskowej kombatantom akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe. Wśród awansowanych była również kpt. Halina Namysł członek poznańskiego Koła Nr 1 Związku. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Żagania, pokaz musztry paradnej kompanii reprezentacyjnej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych oraz popisowy występ kadetów kursu muzyków orkiestr wojskowych. Tłum poznaniaków, zaproszonych gości, rodzin, bliskich i przyjaciół przysięgających zobaczył również dynamiczny pokaz działania Wojskowej Straży Pożarnej, defiladę sprzętu wojskowego historycznego i współczesnego, stanowiska Policji, Izby Celnej, Straży Granicznej, Patrolu Saperskiego, 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej. Atrakcji było wiele, pogoda dopisała i z żalem przybyłym gościom trzeba było zakończyć o godz. 14:00 kolejny Dzień Otwartych Koszar i opuścić teren Centrum.


Wstecz