KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


11.10.2014

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO W POZNAŃSKIEJ WSHiU

Tekst i zdjęcia: Admin

Początek października to czas śpiewania ''Gaudeamus igitur'' towarzyszący uroczystościom akademickim, w tym okresie związanymi z inauguracją kolejnego roku akademickiego. W sobotnie przedpołudnie 11 października na terenie Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu miała miejsce już osiemnasta w historii tej niepublicznej uczelni uroczystość inauguracji roku akademickiego, na której obecni byli przedstawiciele Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP w osobach prof. Artura Kijasa oraz mjr. Jacka Behrendta. JM Rektor WSHiU prof. Kamila Wilczyńska po przywitaniu zebranych w Auli im. Bolesława Kasprowicza gości, pracowników Uczelni i studentów wygłosiła przemówienie podsumowujące działalność Uczelni w poprzednim roku akademickim, po którym trzykrotnym stuknięciem berłem rektorskim oficjalnie zaingurowała nowy rok akademicki. Immatrykulację studentów pierwszego roku szczególnie zapamięta ośmioro pośród nich, których to pasowania na Studenta WSHiU obok JM rektor WSHiU dokonali Lesław Wiatrowski, prezes Wielkopolskiego Zrzeszenia Handlu i Usług oraz dr Zbigniew Dziemianko, dziekan Uczelni. Uchwałą Senatu Uczelni z maja 2014 roku dwoje poznaniaków zostało uhonorowanych Medalem za Zasługi dla WSHiU, a w dniu dzisiejszym dokonano ceremonii ich wręczenia. Natomiast studentka II roku Natalia Paprocka odebrała okazały puchar za zdobycie tytułu Najlepszego Studenta Sportowca WSHiU za rok 2013/2014. Kolejnym punktem uroczystości był wykład inauguracyjny pt.: ''Strategie dla wyższego szkolnictwa niepublicznego w okresie niżu demograficznego'', który wygłosił dr Piotr Bauć, poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży Sejmu RP. Oprawę artystyczną uroczystości zapewnił występ Poznańskiego Chóru Kameralnego Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego. Po odśpiewaniu ''Gaudeamus igitur'' i wyprowadzeniu sztandaru Uczelni zaproszeni goście i kadra Uczelni udała się na przygotowany bankiet, który rozpoczęła JM rektor WSHiU wzniesiem toastu za pomyślność Uczelni w roku akademickim 2014/2015. Tego samego w imieniu własnym i władz Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP życzył Pani Profesor w krótkiej rozmowie mjr Jacek Behrendt, wiceprezes Okręgu.


Wstecz