KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


24.10.2014

ROBOCZE SPOTKANIE NA KWATERZE KORPORACJI LECHIA

Tekst i zdjęcia: Admin

W piątek 24 października na kwaterze Korporacji Lechia, zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas spotkania 29 sierpnia miało miejsce kolejne, tym razem robocze spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, które uczestniczyły w poznańskich obchodach Święta Czynu Niepodległościowego. W sumie na kwaterze stawiło się 14 osób a wszystkich zebranych, wśród których byli płk dypl. Jacenty Góral i mjr Jacek Behrendt przywitał gospodarz spotkania prezes K! Lechia Adam Wize. Celem spotkania było wyłonienie pośród uprzednio zgłoszonych ponad 30 inicjatyw i projektów patriotycznych dwóch pomysłów do wspólnej realizacji w 2015 roku. Każde stowarzyszenie reprezentowane na spotkaniu mogło oddać głos na pięć wybranych propozycji. Okazało się, że najwięcej głosów uzyskała nasza propozycja organizacji III Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''80. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego'' oraz opracowanie i druk Kalendarza Patriotycznego na rok 2016. Wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP dziękując za ten wybór omówił przeprowadzone już dwie edycje tego konkursu i skonkretyzował oczekiwania wobec stowarzyszeń, które zechcą wesprzeć organizację tej imprezy kierowanej do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego, a jej finał planowany jest na 19 marca 2015 roku na terenie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu. Najważniejsza kwestia to pomoc w sfinansowaniu tej imprezy, wskazując na przykład Kuratorium Oświaty jako insytucję wspierającą również finansowo wszelkie imprezy oświatowe.


Wstecz