KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


30.12.2014

SPOTKANIE OPŁATKOWE CZŁONKÓW OKRĘGU WIELKOPOLSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

We wtorek, 30 grudnia członkowie Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego spotkali się na zebraniu opłatkowo-noworocznym, mającym jak co roku miejsce na terenie Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Prowincji Św. Józefa w Poznaniu, którego gospodarzem było Koło nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Poznaniu. W kaplicy Zgromadzenia przybyły na spotkanie Wikary Garnizonu Poznań, ks. ppor. Grzegorz Lach odprawił uroczystą Mszę św., a w asyście liturgicznej brali udział poczet sztandarowy Zarządu Głównego Związku oraz mł. chor. Jan Stańczak. Po Mszy św. uczestnicy spotkania udali się do sali z pięknie przygotowanymi do kolacji stołami, gdzie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 26 pod okiem siostry przygotowały jasełka. Młodzi artyści mieli bardzo ładne stroje a zaprezentowane przedstawienie, bardzo ciepło przyjęte przez widownię, wniosło na salę stosowną do celu spotkania świąteczną atmosferę. Gospodarz uhonorował uczniów za ich występ koszem słodyczy. Prezes Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP, płk dypl. Jacenty Góral w imieniu własnym oraz Prezesa Koła nr 1 mjr. Jacka Behrendta przywitał przybyłych gości na czele z Wiceprezesem Zarządu Głównego Związku płk. dr. Wiesławem Światłowskim, członków władz ZG, poszczególnych Kół Okręgu oraz Wikarego Garnizonu Poznań. Szczególnie ciepło przywitał przybyłe panie, żony odeszłych na wieczną wartę członków Koła. Zostali serdecznie przywitani wszyscy, a było nas uczestników tego spotkania 34 osoby. Po powitaniu w swoim przemówieniu płk Góral patrząc optymistycznie w ten Nowy 2015 Rok, rok zmiany siedziby władz Okręgu i Koła nr 1, przypomniał przypadające w maju dwie okrągłe rocznice wydarzeń historycznych, w których działalność Okręgu Wielkopolskiego będzie szczególnie widoczna. Są to 70. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie oraz 80. rocznica śmierci patrona Związku Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na zakończenie swojego wystąpienia złożył wszystkim życzenia pokoju we własnych sercach, pokoju w naszych Rodzinach i naszej Ojczyźnie. Zabierając głos płk Światłowski przekazał świąteczno-noworoczne życzenia od Ministra Obrony Narodowej, po czym ksiądz kapelan poznańskiego Centrum ppor. Grzegorz Lach odmówił krótką modlitwę i pobłogosławił opłatki. Następnie uczestnicy spotkania łamiąc się opłatkiem składali sobie nawzajem indywidualne życzenia, po czym zasiedli do przygotowanej przez Siostry Franciszkanki kolacji. Po kolacji przy kawie i herbacie prowadzono jeszcze długo serdeczne i przyjacielskie rozmowy. Organizatorzy spotkania skierowali na ręce Matki Przełożonej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, Prowincji Św. Józefa w Poznaniu pisemne słowa podziękowania za trud włożony w przygotowanie dla naszej społeczności całego spotkania wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności w prowadzonej pracy apostolskiej. Spotkanie zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie.


Wstecz