KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


19.12.2014

NA SPOTKANIU OPŁATKOWYM U POZNAŃSKICH LWOWIAKÓW

Tekst i zdjęcia: Admin

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Poznaniu to stowarzyszenie promujące kulturę i historię Kresów, organizator akcji charytatywnych na rzecz naszych rodaków zamieszkających Kresy, a od piętnastu lat również organizator Dni Lwowa i Kresów w Poznaniu. Stowarzyszenie w lutym bieżącego roku obchodziło 25-lecie istnienia.

W piątek 19 grudnia 2014 roku, na tegorocznym spotkaniu opłatkowym poznańskich Lwowiaków obecny był w charakterze zaproszonego gościa mjr Jacek Behrendt, wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na spotkaniu, które otworzyła prezes stowarzyszenia Bożena Łączkowska obecni byli również mjr Marian Osada i por. Józef Wysoczański, członkowie poznańskiego Koła nr 1 ZOR RP, będący również członkami stowarzyszenia poznańskich Lwowiaków. Pani prezes witając serdecznie wszystkich zebranych w Sali pod Zegarem Zamku Cesarskiego zapoznała ich z treścią życzeń, które napłynęły na adres stowarzyszenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, w tym również i tymi wysłanymi przez Okręg Wielkopolski Związku. Osobiście życzenia świąteczne na ręce Pani Prezes złożyli: opiekunka młodzieży z Mościsk na Ukrainie, przebywającej z wizytą w Poznaniu, Krystyna Liminowicz z Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu oraz nasz Kolega mjr Marian Osada. Kolejnym punktem spotkania był nagrodzony gromkimi brawami występ uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 z Poznania. Następnie wiceprezes Lwowiaków Stanisław Łukasiewicz w oparciu o zaprezentowany materiał video omówił tegoroczną, zorganizowaną już po raz trzydziesty akcję charytatywną ''Serce dla Lwowa''. Po nim z mini recitalem wystąpił utalentowany poznański licealista grający na skrzypcach Mikołaj Kostka, którego występ został bardzo ciepło przyjęty. Następnie wręczono przyznane wyróżnienia członkom stowarzyszenia, którzy z różnych przyczyn byli nieobecni podczas oficjalnych obchodów 25-lecia działalności stowarzyszenia. Wśród nagrodzonych, dwukrotnie wystąpił nasz Kolega por. Józef Wysoczański. Przyszedł i czas na religijną oprawę tego spotkania. Modlitwę odprawił udzielając zebranym błogosławeństwa obecny na spotkaniu ks. kanonik Tadeusz Magas, duszpasterz ludzi pracy w Archidiecezji Poznańskiej, Kapelan Regionu Wielkopolska NSZZ ''Solidarność'', po czym zebrani dzieląc się opłatkiem złożyli sobie życzenia.


Wstecz