KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


15.08.2014

94. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ, ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku na pamiątkę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Bitwa Warszawska została uznana za przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała nie tylko o zachowaniu niepodległości przez Polskę ale też zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na zachód Europy.

Już w przeddzień centralnych uroczystości w Warszawie, żołnierze Garnizonu Poznań uczcili Święto Wojska Polskiego i 94. rocznicę Cudu nad Wisłą udziałem w uroczystej Mszy św., odprawionej w Kościele Granizonowym, której przewodniczył ks. bp Damian Bryl. Kontynuacja obchodów rocznicowych, których gospodarzem był Dowódca Garnizonu Poznań płk pil. Dariusz Malinowski, z dniem 15 sierpnia postanowieniem Prezydenta RP mianowany na stopień generała brygady oraz Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek miała miejsce na Placu Adama Mickiewicza. Wręczono żołnierzom rezerwy akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz odczytano Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Następnego dnia, 15 sierpnia w Kościele Garnizonowym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu Proboszcz Garnizonu ks. ppłk Mariusz Stolarczyk odprawił Mszę św. w intencji wszystkich żołnierzy, pracowników wojska oraz ich rodzin, podczas której fragmenty Pisma Świętego przeczytał mjr Jacek Behrendt, wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.


Wstecz