KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


12-13.12.2014

WIZYTA CZŁONKÓW OKRĘGU W PODWARSZAWSKIM SZYMANOWIE

Tekst: Admin
Zdjęcia: Marian Osada

14. pułk ułanów Jazłowieckich w 1939 roku był najstarszym, nieprzerwanie funkcjonującym oddziałem kawalerii polskiej. Jego zaczątek stanowił szwadron sformowany w lutym 1918 roku, który w składzie rosyjskiej armii ochotniczej gen. Aleksiejewa walczył z bolszewikami na Kubaniu. Już w niepodległej Polsce, na pamiątkę bojów stoczonych w dniach 11-13 lipca 1919 roku pod Jazłowcem pułk otrzymał swą nazwę wyróżniającą. 20 marca 1921 roku Naczelny Wódz Marszałek Józef Piłsudski wręczył pułkowi sztandar wyhaftowany przez wychowanki Sióstr Niepokalanek z klasztoru w Jazłowcu, a następnie dokonał dekoracji krzyżem srebrnym Orderu Wojskowego Virtuti Militrari (krzyż nr 2514) wypowiadając następujące słowa: ''Za krew przelaną, za trudy i cierpienia, za to, że w chwilach ogólnego zwątpienia pułk nie zwątpił w zwycięstwo i śmiało idąc ku niemu, pociągnął innych''. Ogółem za walki w latach 1918-1920 krzyżem Orderu Wojskowego Virtuti Militari odznaczono 84 Ułanów Jazłowieckich, w tym 12 pośmiertnie. Po zakończeniu działań wojennych pułk stacjonował przejściowo w Kołomyji, jednakże w uznaniu jego zasług w oswobodzeniu Małopolski Wschodniej jesienią 1921 roku został przeniesiony do Lwowa, gdzie stacjonował aż do ostatnich dni sierpnia 1939 roku. W wojnie obronnej 1939 roku poddziały pułku po przetransportowaniu koleją do Nekli marszem bojowym zajęły 4 września pozycje obronne w Sierosławiu, 10 km na zachód od Poznania. walcząc w składzie Armii ''Łódź'' i Armii ''Poznań''. Za kampanię 1939 roku ułanom pułku nadano 28 krzyży Virtuti Militari i 42 Krzyże Walecznych. Pułk funkcjonował pod różnymi nazwami w strukturach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie na terenie Francji i Wielkiej Brytanii. Uległ rozformowaniu w 1947 roku. Na terenie Okręgu Lwów AK powstały wiosną 1944 roku oddziały leśne 14 pułku ułanów rozwiązane 26 czerwca 1945 roku. W 1966 roku Sztandar Pułkowy został udekorowany biało-czerwoną wstęgą z napisem: ''WYRÓŻNIONY ZA NIEZWYKŁE MĘSTWO W KAMPANII 1939 R.'', którą otrzymały pułki posiadające już Krzyż Virtuti Militari. W ten sposób jazłowiacy są jedynym polskim oddziałem kawaleryjskim wyróżnionym za kampanie konne roku 1920 i 1939. Od 1995 roku tradycje 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich kultywował 1 batalion czołgów 6 Brygady Kawalerii Pancernej ze Stargardu Szczecińskiego, a po jej rozwiązaniu od 2008 roku chlubne tradycje pułku kultywuje 2 batalion piechoty zmotoryzowanej 12 Brygady Zmechanizowanej stacjonujący w tym mieście.

Jak co roku, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia w dniach 12-13 grudnia delegacja Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP odwiedziła sanktuarium maryjne w Szymanowie. Nasz Związek reprezentowali: płk Mieczysław Chęciński, mjr Marian Osada, chor. Jan Stańczak. W pierwszym dniu pobytu nasza delegacja witana przez Panią Dyrektor Ewę Sobotę odwiedziła miejscowe gimnazjum, które 7 listopada br. obchodziło 10. rocznicę nadania imienia Józefa Piłsudskiego. W kolejnym dniu wizyty na terenie sanktuarium ku czci matki Bożej Niepokalanej zwanej Panią Jazłowiecką prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Niepokalanek miało miejsce spotkanie opłatkowe, w którym oprócz członków naszego stowarzyszenia uczestniczyli również żołnierze 2 batalionu piechoty zmotoryzowanej imienia 14 batalionu Ułanów Jazłowieckich ze Stargardu Szczecińskiego, członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej Sandomierskiego Ośrodka Kawaleryjskiego w barwach 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, Grupy Rekonstrukcji Historycznej 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich z Sochaczewa, a także członkowie stowarzyszenia Rodzina 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich, zwanym w skrócie Rodzina Jazłowiecka na czele z jego prezesem Janem Gromnickim. Po złożeniu meldunku Matce Generalnej Przełożonej i przywitaniu przybyłych pocztów proporcowych uczestnicy spotkania udali się na Mszę Świętą, po której rozpoczęło się przygotowane przez siostry spotkanie opłatkowe. Podczas spotkania krótkie prelekcje na temat dziejów 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich wygłosili: płk. Marek Dragan, por. Katarzyna Wawrzyniak oraz Jan Gromnicki.


Wstecz