KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2014 ROKU


9.10.2014

ZEBRANIE CZŁONKÓW POZNAŃSKIEGO KOŁA NR 1 ZOR RP

Tekst i zdjęcia: Admin

W czwartek 9 października, zgodnie z tegorocznym Planem Działalności Koła Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w jednej z sal Klubu 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu miało miejsce kolejne, w tym roku już trzecie Zebranie Członków Koła. Przybyłą na spotkanie Koleżankę i Kolegów serdecznie przywitał prezes Koła mjr Jacek Behrendt. Zaproponowany przez niego porządek zebrania został przyjęty przez aklamację, a na sam początek prezes poprosił Kolegów Bogdana Stachowiaka i Janusza Palacza na środek sali gdzie w imieniu Zarządu Koła wręczył im listy gratulacyjne z najserdeczniejszymi życzeniami z okazji obchodzonej przez Kolegów w roku bieżącym odpowiednio 80. i 75. rocznicy urodzin. Pozostałej czwórce Kolegów: Wojciechowi Wierkiewiczowi, Wiesławowi Drzewieckiemu, Gerardowi Wesnerowiczowi oraz Edmundowi Dudzińskiemu nieobecnych na zebraniu listy zostaną wręczone w terminie późniejszym. Prezes przedstawił z wykorzystaniem rzutnika multimedialnego ilustrowany licznymi fotografiami przegląd wydarzeń w działalności Koła począwszy od czasu ostatniego majowego zebrania, odsyłając do szczegółowych opisów i zdjęć z tych wydarzeń zamieszczonych na stronie internetowej Okręgu Wielkopolskiego. Omówił również pozostałe do zrealizowania jeszcze w tym roku zamierzenia zachęcając członków do regularnego przeglądania, w szczególnosci zakładki Ogłoszenia na stronie www Okręgu. W kolejnym punkcie porządku zebrania Dyskusja i wnioski prezes zaproponował aby od przyszłego roku w Planie Działalności Koła zmniejszyć ilość zebrań do dwóch, po jednym w każdym półroczu. Kolega Aleksander Piasny przedstawił zebranym plan powołania w ramach Koła drużyny, która miałaby za zadanie reprezentować Koło w wielu lokalnych, a także ogólnopolskich zawodach strzeleckich. Kolega Mieczysław Chęciński zapoznał zebranych z historią obchodów Święta Ułanów Jazłowieckich organizowanych na terenie Szymanowa, w których to obchodach połączonych ze spotkaniem opłatkowym Rodziny 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich delegacja Koła zamierza po raz kolejny uczestniczyć. Kolega Jerzy Grabus wręczył prezesowi wyróżnienie przyznane przez Federację Kombatantów Alianckich Europy Stowarzyszenie Polskie, a razem z Kolegą Mieczysławem w dowód uznania za popularyzację bohaterskich czynów 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich Podkowę Szczęścia. Na tym zebranie zakończono z postanowieniem ponownego spotkania się w jeszcze liczniejszym gronie na spotkaniu opłatkowym.


Wstecz