KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


11.09.2015

100. ROCZNICA URODZIN PORUCZNIKA MARIANA KUFLA

Tekst i zdjęcia: Admin

Porucznik Marian Kufel - mieszkaniec osiedla Wichrowe Wzgórze w Poznaniu urodził się 12 września 1915 roku. Żołnierz kampanii wrześniowej 1939 roku w składzie szwadronu łączności Wielkopolskiej Brygady Kawalerii. Uczestnik Bitwy nad Bzurą, ciężko ranny 10 września pod Sobótką. Po powrocie do Poznania został wywieziony do Niemiec na przymusowe roboty, do końca wojny pracując w zakładzie kowalskim w Falkenhagen. Po wojnie był budowniczym winogradzkich osiedli oraz nauczycielem zawodu w obecnym Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu. Aktywny członek Związku Inwalidów Wojennych RP.

W przeddzień setnej rocznicy urodzin por. Mariana Kufla, w piątek 11 września 2015 roku na terenie Zespołu Szkół Gimnazjalno-Licealnych Nr 37 w Poznaniu zorganizowano na cześć Jubilata piękną uroczystość. Przybyło na nią wielu znamienitych gości, wśród których mieli zaszczyt znaleźć się również płk Jacenty Góral i mjr Jacek Behrendt. Składanie życzeń i gratulacji trwało ponad godzinę. Jubilat nie krył wzruszenia i wszystkie życzenia przyjął na stojąco. Naturalnie cała sala zamiast tradycyjnych stu lat odśpiewała dwieście lat. Prezes Okręgu Wielkopolskiego, oprócz przekazanych ustnie życzeń złożył w imieniu władz i członków Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na ręce Jubilata okolicznościowy List Gratulacyjny.


Wstecz