KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


3.02.2015

100. ROCZNICA URODZIN ROTMISTRZA FRANCISZKA ANDRZEJAKA

Tekst: Admin
Zdjęcia: Admin, por. Martyna Fedro-Samojedny (Oficer Prasowy 17 WBZ)

Rotmistrz Franciszek Andrzejak, mieszkający w Słupcy urodził się 3 lutego 1915 roku. Jesienią 1937 roku został powołany do odbycia zasadniczej służby wojskowej i po ukończeniu szkoły podoficerskiej przy 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich w Lesznie, już jako kapral służył w szwadronie ckm 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich. Uczestniczył w jesiennej wyprawie w 1938 w odzyskaniu dla Polski Zaolzia. Przeszedł cały szlak bojowy Pułku w kampanii wrześniowej 1939 roku, walczył w bitwie nad Bzurą, w Puszczy Kampinoskiej, uczestniczył w obronie Warszawy. Był dwukrotnie ranny. Po wojnie prowadził gospodarstwo rolne. Latem 2014 roku awansowany do stopnia rotmistrza. Ostatni żyjący żołnierz 7 PSKW, którego tradycje przejął w 2006 roku 7 batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbor-Muśnickiego.

We wtorek, 3 lutego 2015 roku w Słupcy miały miejsce uroczyste obchody setnych urodzin rotmistrza Franciszka Andrzejaka, których współgospodarzami byli burmistrz Słupcy Michał Pyrzyk i d-ca 7. batalionu Strzelców Konnych Wielkopolskich ppłk Artur Barański. Kompania honorowa, pokaz sprzętu 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, tort, specjalnie napisana przez Strzelców Konnych pieśń i życzenia dwustu lat życia, to niespodzianki przygotowane dla Dostojnego Jubilata. Na tak wspaniały jubileusz przybyło wielu gości, wśród których znaleźli się m.in.: wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Beata Oczkowicz, wojewoda wielkopolski Piotr Florek, generałowie Wojska Polskiego, a także przedstawiciele naszego Stowarzyszenia w osobach płk. Mieczysława Chęcińskiego i mjr. Jacka Behrendta. Setne urodziny rozpoczęła Msza św. w kościele pw. św. Wawrzyńca, w czasie której zaśpiewał Chór Męski Quarta z Zagórowa. Następnie, dzięki uprzejmości dyrektora Marka Kłanieckiego na terenie Zespołu Szkół Zawodowych w Słupcy miał miejsce pokaz uzbrojenia i sprzętu będącego na wyposażeniu 17 WBZ oraz spotkanie z Jubilatem, podczas którego został on wyróżniony m.in.: Medalem ''Pro Patria'', Znakiem Honorowym 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, pamiątkowym medalem Witolda Celichowskiego, przyznany dożywotnio przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dodatkiem do emerytury w wysokości 3 tysięcy złotych miesięcznie, a przez nasze Stowarzyszeniem godnością Członka Honorowego wraz z odznaką Związku. Korzystając z okazji płk Chęciński wyróżnił burmistrza Słupcy Michała Pyrzyka ''Podkową Szczęścia'', przyznaną przez Klub Sympatyków 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich przy Zarządzie Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP za popularyzację bohaterskich czynów ułanów tego oddziału kawalerii Wojska Polskiego. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił Chór z Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Słupcy, który pod kierunkiem Kazimierza Sipowicza brawurowo wykonał wiązankę pieśni patriotycznych. Podczas spotkania gen. bryg. Andrzej Kuśnierek i Michał Pyrzyk parafowali treść ''Porozumienia o wzajemnej współpracy między 17 WBZ a Miastem Słupca''. W imieniu Jubilata za wszystkie życzenia i atrakcje podziękowała zebranym gościom jego prawnuczka.


Wstecz