KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


13.12.2015

OBCHODY 34. ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

Stan wojenny w Polsce został wprowadzony 13 grudnia 1981 roku na mocy podjętej niejednogłośnie uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, na polecenie Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego - pozakonstytucyjnego tymczasowego organu władzy, nadrzędnego wobec konstytucyjnych władz państwowych. 31 grudnia 1982 roku stan wojenny został zawieszony, a 22 lipca 1983 roku zniesiony. Demonstracje tłumione przy użyciu ciężkiego sprzętu bojowego i broni ostrej, godzina milicyjna, internowania działaczy Solidarności, czy opozycjonistów - to rzeczywistość tamtego okresu, podczas którego z rąk milicji i Służby Bezpieczeństwa zginęło kilkadziesiąt osób.

W niedzielę, 13 grudnia 2015 roku, w poznańskich obchodach 34. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, których organizatorem był Zarząd Regionu Wielkopolska NSZZ ''Solidarność'' wzięła udział delegacja naszego Związku, członkowie Koła Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, na czele z prezesem Okręgu Wielkopolskiego płk. Jacentym Góralem, prezesem Koła Nr 1 mjr. Jackiem Behrendtem oraz mjr. Marianem Osadą. W kościele oo. Dominikanów Mszę św. w intencji ofiar stanu wojennego odprawił kapelan wielkopolskiej Solidarności ks. kan. Tadeusz Magas, będący delegatem ks. abp. Stanisława Gądeckiego, Metropolity Poznańskiego na te uroczystości. Po mszy w krużgankach klasztoru pod Tablicą Ofiar Stanu Wojennego złożono kwiaty, po czym uczestnicy uroczystości w pochodzie al. Niepodległości udali się pod Pomnik Poznańskiego Czerwca 1956 roku, gdzie okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Regionu Wielkopolska NSZZ ''Solidarność'' Jarosław Lange. Wśród licznie przybyłych osób, m.in. wojewody wielkopolskiego Zbigniewa Hoffmanna, marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka, zastępcy Prezydenta Miasta Poznania Mariusza Wiśniewskiego, w towarzystwie wojskowej asysty honorowej i wielu pocztów sztandarowych znicz zapaliła i kwiaty pod pomnikiem złożyła także delegacja Okręgu Wielkopolskiego Związku.


Wstecz