KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


3.05.2015

OBCHODY ŚWIĘTA NARODOWEGO TRZECIEGO MAJA

Tekst i zdjęcia: Admin

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest świętem obchodzonym 3 maja, ustanowionym w 1791, a w niepodległej Polsce w 1919 oraz ponownie w 1990 roku, w rocznicę uchwalenia przez Sejm Wielki w 1791 roku Ustawy Rządowej z dnia 3 maja, będącej pierwszą w Europie, a drugą w świecie po amerykańskiej ustawą zasadniczą. W tym roku mija 224. rocznica tamtych wydarzeń.

Władze Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego po raz kolejny zostały zaproszone przez przedstawicieli nekielskiego samorządu w osobach Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej Czesława Kozielskiego do wzięcia udziału w obchodach Święta Narodowego Trzeciego Maja, połączonych w tym roku z 85. rocznicą utworzenia w Nekli Ochotniczej Straży Pożarnej. Delegacja Związku w składzie: płk Jacenty Góral, płk Mieczysław Chęciński i mjr Jacek Behrendt po uroczystej Mszy św. odprawionej w intencji Ojczyzny i Druhów OSP w kościele pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła udała się w barwnym korowodzie na nekielski Rynek, gdzie u stóp obelisku upamiętniającego walki narodowo-wyzwoleńcze mieszkańców Nekli kontynuowano uroczystości rocznicowe. Po okolicznościowym przemówieniu Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickiego licznie przybyłe delegacje złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze. Naszą delegację podczas składania kwiatów uzupełnił mieszkający w Nekli oficer rezerwy kmdr ppor. Leszek Nowak, absolwent gdyńskiej Akademii Marynarki Wojennej, który wypełniając druk ''Deklaracja członka ZOR RP'' zgłosił akces do naszego stowarzyszenia. Następnie głos zabrała prezes OSP Nekla Ewa Konieczka. Wręczono odznaczenia i wyróżnienia. Reprezentujący prezesa ZG ZOR RP płk Mieczysław Chęciński poinformował zebranych o uhonorowaniu Pani Prezes srebrnym medalem ''Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP'', które to wyróżnienie wręczył prezes Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP płk Jacenty Góral, natomiast Proboszcz Parafii pw. św. Michała Archanioła w Targowej Górce ks. Sławomir Stronka udekorowany został przez burmistrza Karola Balickiego ''Krzyżem Honoru Związku Legionistów Polskich klasy III''. Po czym uroczystości rocznicowe powstania OSP w Nekli kontynuowane były już na terenie strażnicy nekielskich druhów pod postacią majowego pikniku.


Wstecz