KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


27-28.09.2015

76. ROCZNICA POWSTANIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO

Tekst: Admin
Zdjęcia: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Dzień Polskiego Państwa Podziemnego jest od 1998 roku na mocy podjętej przez aklamację Uchwały Sejmu RP świętem państwowym, obchodzonym co roku 27 września. 27 września 1939 roku w oblężonej przez Niemców Warszawie gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz utworzył wraz z grupą oficerów WP Służbę Zwycięstwu Polski – konspiracyjną organizację wojskową, mającą kontynuować walkę przeciwko obydwu okupantom. To historyczne wydarzenie zapoczątkowało budowę Polskiego Państwa Podziemnego. 4 grudnia 1939 roku gen. Sikorski powołał Związek Walki Zbrojnej, który 14 lutego 1942 roku przekształcił w Armię Krajową liczącą pod koniec 1942 roku blisko 200 tys. żołnierzy, będącą tym samym największą armią podziemną w okupowanej Europie.

W stolicy Wielkopolski obchody poświęcone 76. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego zaingurowała w niedzielę 27 września w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela Msza św. pod przewodnictwem ks. kan. Leonarda Polocha. Główna część obchodów rocznicowych odbyła się w dniu następnym przy Pomniku Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie po wystąpieniu gospodarza uroczystości Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka, modlitwie za poległych i pomordowanych, Apelu Pamięci zakończonym salwą honorową licznie przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Reprezentując Okręg Wielkopolski Związku kwiaty pod pomnikiem złożył kpt. Jerzy Grabus. Uroczystości były kontynuowane w sali PAN przy ul. Wieniawskiego, gdzie głos zabrał współgospodarz tegorocznych obchodów Prezes Zarządu Okręgu Wielkopolska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej płk Jan Górski. Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie dr Anna Ziółkowska w krótkiej prelekcji wspomniała postać rozstrzelanej w Żabikowie łączniczki AK ppor. Zbisławy Jadwigi Krajnej. Uczniowie V LO im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu zaprezentowali zebranym część artystyczną, a Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu wykonała okolicznościowy koncert.


Wstecz