KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


8.05.2015

70. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE,
NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA


Tekst i zdjęcia: Admin

W piątek 8 maja 2015 roku po raz pierwszy w naszym kraju obchodzono święto państwowe Narodowy Dzień Zwycięstwa. Ustawa, którą w czwartek podpisał Prezydent RP znosi jednocześnie obchodzone dotąd 9 maja Święto Zwycięstwa i Wolności, funkcjonujące w kalendarzu od 1945 roku, gdy dekretem ustanowiły je władze komunistyczne. Nowe święto ustanowione zostało, jak głosi ustawa "w celu upamiętnienia zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami".

Obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa w Poznaniu, po odegraniu hymnu państwowego rozpoczął 8 maja na górnym tarasie Cytadeli recytując wiersz swojego autorstwa Bogusław Graliński, poeta i kronikarz Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju. Krótkie okolicznościowe przemówienia wygłosili Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek i gospodarz obchodów rocznicowych 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie Dowódca Garnizonu gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski. Licznie przybyłe na uroczystość delegacje oddały hołd poległym, pomordowanym i wszystkim ofiarom II wojny światowej, składając wiązanki kwiatów kolejno pod trzema pomnikami. Okręg Wielkopolski naszego stowarzyszenia reprezentowała delegacja w składzie: płk Zygmunt Stypiński, ppłk Stefan Sobczyk i mjr Jacek Behrendt, której towarzyszył reprezentujący Zarząd Główny Związku mjr Marian Osada. Przedstawiciele naszej delegacji udzielili wywiadu dziennikarzowi Telewizji Regionalnej TVP, ale na antenie Teleskopu zamieszczono tylko krótką wypowiedź ppłk. Sobczyka.

W tym samym dniu, na zaproszenie JE Ambasadora RP w Berlinie dr. Jerzego Margańskiego przebywała w Niemczech delegacja naszego stowarzyszenia z prezesem płk. Stanisławem Tomaszkiewiczem na czele. W berlińskich uroczystościach rocznicowych zakończenia II wojny światowej mających miejsce pod pomnikiem Żołnierza Polskiego i Niemieckiego Antyfaszysty z Okręgu Wielkopolskiego brali jeszcze udział prezes płk Jacenty Góral, ppor. Robert Szwed i poczet sztandarowy Związku w składzie: ppor. Maciej Myczka, ppor. Zbigniew Heliński i ppor. Krzysztof Dobrowolski. Już na terenie ambasady 93-letni uczestnik walk o Berlin w 1945 roku ppor. Henryk Puciłowski otrzymał akt mianowania do stopnia porucznika, a przedstawiciele naszej delegacji odznaczyli tego oficera pamiątkowym Medalem Zwycięstwa.


Wstecz