KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


24.12.2015

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA ANNO DOMINI 2015

Tekst: Admin

Z okazji tegorocznych Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego 2016 Roku na adres władz Okręgu Wielkopolskiego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego pisemne życzenia nadesłali:

 • Bartłomiej Wróblewski, Poseł na Sejm RP,

 • Dorota Kinal, b. Wicewojewoda Wielkopolski,

 • Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego,

 • Karol Balicki, Burmistrz Miasta i Gminy Nekla,

 • Czesław Kozielski, Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Nekla,

 • o. Eustachy Rakoczy ZP, Jasnogórski Kapelan Żołnierzy Niepodległości,

 • gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski, Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego,

 • płk dr Zdzisław Małkowski, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu,

 • płk dypl. Piotr Kriese, Komendant Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego St. Czarnieckiego,

 • dr Rafał Reczek, Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu,

 • mgr Grażyna Łakomiec, Dyrektor Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu,

 • mgr inż. Agnieszka Mądrzak, Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 87 im. Stefana Żeromskiego w Poznaniu,

 • Ryszard Liminowicz, Prezes Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu,

 • Bożena Łączkowska, Prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Poznaniu,

 • Mateusz Gilewski, Prezes Stowarzyszenia KoLiber Oddział w Poznaniu,

 • płk mgr w st. spocz. Stanisław Tomaszkiewicz, Prezes Zarządu Głównego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego,

 • płk w st. spocz. Józef Borecki, Prezes Okręgu Mazowieckiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Wstecz