KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


10.07.2015

OBCHODY 72. ROCZNICY TZW. ''KRWAWEJ NIEDZIELI'' NA WOŁYNIU

Tekst i zdjęcia: Admin

Zbrodnia Wołyńska była antypolską czystką etniczną przeprowadzoną w latach 1943-1945 przez nacjonalistów ukraińskich, kwalifikowaną przez pion śledczy IPN jako ludobójstwo. Objęła nie tylko Wołyń, ale również województwa lwowskie, tarnopolskie, stanisławowskie - czyli Galicję Wschodnią, a nawet część województw graniczących z Wołyniem: Lubelszczyzny (od zachodu) oraz Polesia (od północy). Sprawcy Zbrodni Wołyńskiej - Organizacja Nacjonalistów Ukraińskich frakcja Stepana Bandery (OUN-B) oraz jej zbrojne ramię Ukraińska Armia Powstańcza (UPA) we własnych dokumentach planową eksterminację ludności polskiej określali mianem ''akcji antypolskiej''. Mianem Krwawej Niedzieli na Wołyniu historycy określają dokonany przez oddziały UPA 11 lipca 1943 roku skoordynowany atak na 99 polskich miejscowości, głównie w powiatach horochowskim i włodzimierskim. Po otoczeniu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, dochodziło do rzezi i zniszczeń. Ludność polska ginęła od kul, siekier, wideł, kos, pił, noży, młotków i innych narzędzi zbrodni. W całym tylko lipcu 1943 roku celem napadów stało się co najmniej 530 polskich wsi i osad. Wymordowano wówczas siedemnaście tysięcy Polaków, będąc kulminacją tej czystki etnicznej na Wołyniu. W 1944 r. antypolski terror OUN-UPA z Wołynia przeniósł się do Galicji Wschodniej (województw lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego), a także na Lubelszczyznę. Według ostrożnych szacunków historyków Zbrodnia Wołyńska pochłonęła około 100 tysięcy Polaków (40–60 tys. na Wołyniu, 30-40 tys. w Galicji Wschodniej, co najmniej 4 tys. na ziemiach dzisiejszej Polski, z czego do 2 tys. na Chełmszczyźnie). Następnych co najmniej 485 tys. Polaków (125 tys. z Wołynia, 300 tys. z Galicji Wschodniej, 60 tys. z Chełmszczyzny) oprawcy zmusili pod groźbą śmierci do ucieczki na teren Polski centralnej.

W przeddzień 72. rocznicy Krwawej Niedzieli na Wołyniu 10 lipca 2015 roku u stóp pomnika Gloria Orlikom Kresowych Stanic przy ulicy Okrężnej 5 w podpoznańskim Czerwonaku już po raz piąty zorganizowano uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia sprzed laty. Na zaproszenie Wójta Gminy Czerwonak Jacka Sommerfelda i Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Poznaniu pod pomnik przybyli m.in. przedstawiciele Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP w składzie: płk Jacenty Góral, mjr Jacek Behrendt, mjr Marian Osada i por. Józef Wysoczański. Uroczystość rozpoczął, witając wszystkich przybyłych Sekretarz Gminy Czerwonak Jacek Bartkowiak, po czym zebrani odśpiewali ''Mazurka Dąbrowskiego''. Jako pierwszy głos zabrał Prezes Fundacji Kresy Zbigniew Maurycy Kowalski, po nim wystąpili przedstawiciel Stowarzyszenia Huta Pieniacka, ocalały z masakry we wsi Huta Pieniacka 28 lutego 1944 roku Franciszek Bąkowski i przedstawiciel poznańskich Lwowiaków Władysław Opiat, a obecny na uroczystości ks. Błażej Stróżycki odprawił krótką modlitwę. Następnie delegacje władz samorządowych Gminy Czerwonak, Lwowiaków, ZOR RP, Stowarzyszenia Huta Pieniacka, ZHP Hufiec Czerwonak, OSP Czerwonak, Koła PiS w Czerwonaku złożyły wiązanki kwiatów i zapaliły znicze pod pomnikiem, gdzie posterunek honorowy pełnili funkcjonariusze Służby Więziennej. Uroczystość zakończyło wspólne odśpiewanie przez zebranych ''Roty''.


Wstecz