KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


12.02.2015

PODSUMOWANIE V MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU GENERALSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

''Konkurs Generalski'' jest imprezą cykliczną organizowaną przez Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR, działający przy Zespole Szkół Odzieżowych, w którego skład wchodzi Gimnazjum nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego w Poznaniu, głównie w celu uczczenia pamięci pochodzącego z Wielkopolski gen. broni Kazimierza Raszewskiego (1864-1941) - patrioty, generała WP II RP, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej podczas której za męstwo wykazane w boju otrzymał Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyż Walecznych, dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, działacza i społecznika, a od 2010 roku patrona ww. gimnazjum. Tradycją kolejnych edycji imprezy jest upamiętnienie konkretnych wydarzeń z bogatej biografii generała. Piąta edycja imprezy była poświęcona 90. rocznicy przejścia gen. Raszewskiego w stan spoczynku, po blisko 40 latach pełnienia służby wojskowej (31 maja 1925 r.). Kilka dni wcześniej 28 maja 1925 roku gen. Raszewski otrzymał awans na stopień generała broni, a 4 kwietnia 1925 roku zdał dowodzenie Okręgiem Korpusu Nr VII w Poznaniu. Pomysłodawcą imprezy, począwszy od pierwszej jej edycji zorganizowanej w roku 2010 jest Jacek Behrendt SQ3OPM, opiekun młodych krótkofalowców spod znaku SP3PGR. W trakcie tegorocznej edycji nawiązano ponad 6 tys. dwustronnych łączności radiowych (QSO), a w logach nadesłanych przez uczestników Konkursu znalazło się 1241 znaków stacji radiowych pracujących z 47 krajów na pięciu kontynentach.

aby pokazać podziękowanie, kliknij na jego miniaturę W czwartek, 12 lutego 2015 roku na terenie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu podsumowano i wręczono nagrody laureatom V Międzynarodowego Krótkofalarskiego ''Konkursu Generalskiego'', który miał miejsce na falach krótkich w okresie od 7 do 17 stycznia br. Konkurs został objęty patronatem honorowym m.in. szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Stanisława Kozieja. Po przywitaniu przez dyrektor Zespołu Szkół Grażynę Łakomiec przybyłych gości, a wśród nich płk. Mieczysława Chęcińskiego i kpt. Jerzego Grabusa głos zabrał mjr Jacek Behrendt, na co dzień nauczyciel gimnazjum oraz organizator konkursów poświęconych postaci gen. Kazimierza Raszewskiego. W konkursie wiedzy na temat Generała nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Automobilklub Wielkopolski uhonorowano uczniów gimnazjum: Julię Pawlak, Natalię Chempińską i Alana Szymyślika. Uczestników tegorocznej edycji ''Konkursu Generalskiego'' sklasyfikowano w pięciu grupach klasyfikacyjnych, w których czołowe miejsca zajęli: Konrad Powicki SP3SFS (grupa A - stacje indywidualne), Wolsztyński Klub Krótkofalowców SP3PWL (grupa B - stacje klubowe), Stanisław Ziętarski SP3GCN (grupa C - stacje ''wojskowe''), Bogdan Barczuk US7WW (grupa D - stacje zagraniczne), Hubert Marcinek SP9MDY i Klub Łączności Radiowej SP9KJU (grupa E - stacje organizatora). Okazały kryształowy puchar przedstawicielom klubu SP3PWL wręczył w imieniu szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ppłk Konrad Stube. Ppłk Stube wręczył również uczniowi klasy trzeciej gimnazjum Maciejowi Nowakowi, reprezentującemu stację okolicznościową organizatora SN0GKR, która w grupie E zajęła trzecie miejsce puchar ufundowany przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk. dr. Zdzisława Małkowskiego. Specjalny dyplom otrzymała najmłodsza uczestniczka Konkursu 10-letnia Kasia Czajka SP3-32-175 z Tłoków koło Wolsztyna. Obecni na sali przedstawiciele Związku udekorowali pucharami i dyplomami laureatów grupy C, będących operatorami stacji ''wojskowych''. Na zakończenie swojego wystąpienia mjr Jacek Behrendt wręczył pisemne podziękowania dla stowarzyszeń i instytucji, które wsparły organizację ''Konkursu Generalskiego'' i samej uroczystości. Wśród wyróżnionych, jak widać znalazł się również Okręg Wielkopolski Związku. Następnie gimnazjaliści przedstawili przygotowaną pod kierunkiem Ireny Jessy część artystyczną uroczystości poświęconą dziejom kawalerii polskiej. W końcowej części krótką prelekcję na temat wielkopolskich pułków kawalerii okresu II RP przedstawił prezes Stowarzyszenia Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania Wojciech Lisiecki. Uroczystość zakończyła wspólna fotografia gości i laureatów tegorocznej edycji ''Konkursu Generalskiego''. Szczegółowe wyniki konkursowej rywalizacji dostępne są w zakładce ''Konkursy''.


Wstecz