KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


6.08.2015

''MARSZ CZYNU NIEPODLEGŁOŚCIOWEGO'' - POZNAŃ 2015

Tekst: Admin
Zdjęcia: Admin, Hanna Dobias-Telesińska

Pierwsza Kompania Kadrowa została sformowana rozkazem Komendanta Józefa Piłsudskiego 3 sierpnia 1914 roku, stanowiąc zalążek Legionów Polskich i odrodzonego w 1918 roku Wojska Polskiego. Żołnierze ''Kadrówki'' pod komendą Tadeusza Kasprzyckiego rozpoczęli swój marsz ku niepodległości, wyruszając wczesnym rankiem 6 sierpnia 1914 roku z krakowskich Oleandrów w kierunku Kielc. Na cześć tego wydarzenia w Krakowie zorganizowano w tym roku już po raz pięćdziesiąty Marsz Szlakiem Pierwszej Kompanii Kadrowej. Natomiast w Poznaniu celem złożenia hołdu wszystkim Polakom, którzy niepodległości służyli z pełnym oddaniem, nie szczędząc tej służbie trudu i krwi, a kiedy trzeba było także i ofiary z własnego życia, w nawiązaniu do kolejnej rocznicy wymarszu 1. Kompanii Kadrowej zorganizowano dopiero po raz drugi ''Marsz Czynu Niepodległościowego''. Organizacji tegorocznej edycji tego przedsięwzięcia podjął się Okręg Wielkopolski Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Naszym zamiarem jako organizatora Marszu było złożenie hołdu nie tylko żołnierzom ''Kadrówki'', ale również innym bohaterom walczącym o niepodległość na frontach I wojny światowej, później o jej utrzymanie w Powstaniu Wielkopolskim, wojnie polsko-bolszewickiej, na wszystkich frontach II wojny światowej, a także Żołnierzom Wyklętym, uczestnikom masowych protestów i wystąpień robotniczych w latach 1956, 1968, 1970, 1976, 1980 i 1981 oraz żołnierzom Wojska Polskiego służących w misjach wojskowych poza granicami kraju. Razem z uczestnikami Marszu, mieszkańcami Poznania i Wielkopolski uczciliśmy Marszałków Polski Józefa Piłsudskiego, Edwarda Śmigłego-Rydza, Generałów Józefa Hallera, Augusta Emila Fieldorfa, Pułkownika Witolda Pileckiego oraz szczególnie bohaterów związanych z Wielkopolską, Generałów walczących w Powstaniu Wielkopolskim Stanisława Taczaka, Józefa Dowbor-Muśnickiego, Władysława Andersa, Porucznika Łukasza Kurowskiego, oficera 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. broni Stanisława Maczka poległego w sierpniu 2007 roku w Afganistanie oraz Romka Strzałkowskiego, ofiarę Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku.

Uroczystości z udziałem wojskowej asysty honorowej wystawionej przez żołnierzy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego w Poznaniu zostały objęte patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego Piotra Florka oraz Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka. Rozpoczęły się one o godzinie 19:00 Mszą św. odprawioną w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela przez ks. Leonarda Polocha w koncelebrze z ks. Radosławem Kalinowskim, w intencji Ojczyzny, żołnierzy 1. Kompanii Kadrowej i następnych pokoleń Rodaków, dla których słowa: BÓG - HONOR - OJCZYZNA były drogowskazem w ich życiu. Wśród służących do Mszy św. był i nasz Kolega chor. Jan Stańczak. Po Mszy św. sformowano kolumnę marszową, którą w kolejności tworzyli pododdział honorowy Wojska Polskiego z pocztem sztandarowym, pozostałe cztery poczty sztandarowe i proporcowy oraz wszyscy pozostali uczestnicy uroczystości. Idąc ulicami: Fredry, Gwarną i św. Marcinw w Marszu Czynu Niepodległościowego uczestnicy uroczystości dotarli pod tablicę Józefa Piłsudskiego umieszczoną na ścianie budynku Centrum Kultury ''Zamek'', gdzie punktualnie o godzinie 20:10 mjr Jacek Behrendt rozpoczął główną część obchodów 101. rocznicy wymarszu ''Kadrówki'' w Poznaniu. Po odśpiewaniu Hymnu RP, w imieniu organizatora obchodów przybyłych gości i wszystkich zebranych przywitał prezes Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP płk Jacenty Góral. Po nim głos zabrał dr Dariusz Kucharski, który przybliżył zebranym genezę i znaczenie wydarzeń sprzed stu jeden laty. Po wspólnym odśpiewaniu Pierwszej Kadrowej oficer 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego odczytał Apel Pamięci, zakończony salwą honorową i odegraniem Sygnału WP przez trębacza Orkiestry Dętej z Chludowa. Następnie piętnaście delegacji, wśród nich parlamentarzyści, władze wojewódzkie i samorządowe, organizacje i stowarzyszenia kombatanckie złożyły pod tablicą Józefa Piłsudskiego przy dźwiękach werbla kwiaty oraz zapaliły znicz. Oficjalną część uroczystości zakończyła Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego, a wojskowa asysta honorowa i poczty sztandarowe zostały odprowadzone melodią Piechoty. Relacje z przebiegu uroczystości zostały przedstawione w popołudniowym serwisie informacyjnym Wielkopolskiej Telewizji Kablowej oraz w ostatnim, wieczornym wydaniu Teleskopu na antenie TVP Poznań.

Współorganizatorami tegorocznej edycji Marszu Czynu Niepodległościowego w Poznaniu były: Komenda Garnizonu Poznań, Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Poznaniu, Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu, Korporacja Studentów Uczelni Poznańskich "Lechia", Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Wielkopolska, Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania w barwach 15 Pułku Ułanów Poznańskich oraz Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół", Gniazdo Rataje. Serdecznie dziękujemy za udzieloną pomoc i wsparcie przy organizacji tej patriotyczno-religijnej uroczystości, a wszystkim jej uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólne oddanie hołdu bohaterom.


Wstecz