KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


23.10.2015

OBCHODY 59. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WĘGIERSKIEGO 1956

Tekst i zdjęcia: Admin

Powstanie węgierskie 1956, nazywane dziś często rewolucją 1956 (węg.: 1956-os forradalom) wybuchło 23 października 1956 i trwało do 10 listopada 1956, kiedy to zostało ostatecznie stłumione przez zbrojną interwencję Armii Radzieckiej. Było ono próbą narodu węgierskiego na uwolnienie się spod sowieckiej dominacji. Po Powstaniu Poznańskiego Czerwca 1956 i wyborze popularnego wówczas Władysława Gomułki na pierwszego sekretarza PZPR wbrew woli Moskwy i bez sowieckiej inwazji, obudziły się nadzieje wewnątrzpartyjnej opozycji węgierskiej, na podobny, bez sowieckiego udziału, przebieg wydarzeń na Węgrzech. W odróżnieniu od Poznania powstanie na Węgrzech zmusiło do emigracji ponad 200 tys. Węgrów, w bezpośrednich starciach zginęło około 2500 osób a ponad 13 tys. odniosło rany. Skazano na śmierć i stracono ogółem ok. 230 osób, w tym Pétera Mansfelda na którym wyrok władze komunistyczne wykonały 21 marca 1959 roku, 11 dni po uzyskaniu pełnoletności. Obecnie jest on jednym z węgierskich bohaterów narodowych, a jedna z ulic na poznańskich Jeżycach nosi jego imię. Rok 1956 był rokiem przełomowym w powojennej historii Węgier, a dla Węgrów 23 października jest prawdziwym dniem pamięci narodowej. W tym dniu władze samorządowe Poznania organizują każdego roku miejskie obchody rocznicowe wybuchu Powstania Węgierskiego 1956.

W piątek, 23 października pod tablicami Pétera Mansfelda i Romka Strzałkowskiego na poznańskich Jeżycach w miejskich obchodach 59. rocznicy wybuchu Powstania Węgierskiego 1956 uczestniczył wiceprezes Okręgu mjr Jacek Behrendt, który wraz z uczniami Szkoły Podstawowej Nr 87 i Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu zorganizował po raz trzeci polsko-węgierską krótkofalarską akcję ''AWARD 1956'' poświęconą pamięci ofiar i uczestników wydarzeń 1956 roku, zarówno w czerwcu na ulicach Poznania, jak i na przełomie października i listopada na ulicach Budapesztu. Akcja objęta była patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania, JE Ambasadora Węgier w Warszawie oraz polskich i węgierskich stowarzyszeń kombatanckich. Podczas uroczystości okolicznościowe przemówienia wygłosili konsul honorowy Węgier w Poznaniu prof. Witold Abramowicz, zastępca Prezydenta Miasta Poznania Arkadiusz Stasica, a kapelan Rodziny Katyńskiej w Poznaniu ks. mjr Lucjan Pańkowski odprawił krótką modlitwę za zmarłych i pomordowanych. Uczniowie gimnazjum i liceum deklamowali wiersze. Wśród licznie przybyłych delegacji poznańskich szkół, jako pierwsi wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi bohaterów tamtych wydarzeń złożyli młodzi krótkofalowcy. Uroczystośc była okazją do zrobienia pamiątkowych zdjęć z Panem konsulem, ks. kapelanem oraz przedstawicielami Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 r. na czele z mjr. Włodzimierzem Marciniakiem, który podczas uroczystości reprezentował także węgierski Zakon Rycerski Bojowników o Wolność 1956 Roku. Akcja "AWARD 1956" wpisująca się w miejskie uroczystości rocznicowe historycznych wydarzeń 1956 roku jest częścią realizowanego jesienią 2015 roku w Szkole Podstawowej Nr 87 szerszego projektu zatytułowanego "Tydzień Węgierski", którego podsumowanie zaplanowano na początek listopada.


Wstecz