KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


1.08.2015

OBCHODY 71. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

Powstanie Warszawskie, które rozpoczęło się o godzinie ''W'' 1 sierpnia 1944 roku to trwające 63 dni zbrojne wystąpienie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji ''Burza''.

W poniedziałek, 1 sierpnia 2016 roku w Poznaniu za sprawą Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Okręg Wielkopolska oraz władz miasta odbyły się obchody 72. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Pierwszą cześć obchodów stanowiło złożenie kwiatów, zapalenie zniczy i oddanie honorów pod tablicą Armii Krajowej w krużgankach kościoła oo. Dominikanów, po czym w kościele pw. Najświętszego Zbawiciela odprawiona została Msza św. w intencji poległych i zmarłych powstańców. Spod kościoła kombatanci, liczne delegacje władz wojewódzkich i samorządowych, służb mundurowych, duchowieństwa, stowarzyszeń i organizacji oraz Poznaniacy, przeszli pod Pomnik Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej, gdzie o godzinie ''W'' rozpoczęły się główne uroczystości. Głos zabrali prezes Okręgu Wielkopolska ŚZŻAK płk Jan Górski, wicewojewoda wielkopolski Marlena Maląg, sekretarz Miasta Poznania Stanisław Tamm, a przedstawiciel metropolity poznańskiego ks. kan. Leonard Poloch odprawił krótką modlitwę za poległych i zmarłych powstańców. Odczytano Apel Pamięci, złożono kwiaty, w tym również od delegacji Okręgu Wielkopolskiego Związku, której przewodniczył prezes płk Jacenty Góral. Oddzielną wiązankę złożył mjr Marian Osada, członek Szarych Szeregów i uczestnik rzekomego posiedzenia Zarządu Głównego Związku w dniu 15 lutego br. oraz Zjazdu Delegatów Okręgu w dniu 25 czerwca br. (patrz stosowne notatki z tych wydarzeń). Odśpiewano ''Warszawiankę'', oddano salwę honorową. W uroczystościach uczestniczyli również inni członkowie Koła Nr 1, na czele z jego prezesem mjr. Jackiem Behrendtem oraz uczestniczką akcji ''Burza'' 92-letnią kpt. Haliną Namysł przybyłą z wnukiem i kpt. Edwinem Smykowskim z małżonką. Członkowie pozostałych kół poznańskich Związku firmowanych przez płk. Stanisława Tomaszkiewicza byli nieobecni, co niestety stało się już niechlubną tradycją tych kół.


Wstecz