KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


25.05.2015

POZNAŃSKA KONFERENCJA PAMIĘCI PŁK. WITOLDA PILECKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

Witold Pilecki, ps. ''Witold'', ''Druh'' (ur. 13 maja 1901 w Ołońcu, zm. 25 maja 1948 w Warszawie) - rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci, stracony w 1948. Oskarżenie anulowano w 1990. Odznaczony pośmiertnie Krzyżem Komandorskim OOP (1995), Orderem Orła Białego (2006), a 5 września 2013 roku awansowany do stopnia pułkownika.

25 maja 2015 roku w auli Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu odbyła się konferencja pamięci pułkownika Witolda Pileckiego ''Idee i wartości dla współczesnych Polaków'', której gośćmi byli: płk Jan Podhorski, ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz, prof. dr hab. Stanisław Mikołajczak, dr Dariusz Kucharski, dr Rafał Sierchuła i Łukasz Szuderski. Moderatorem konferencji objętej patronatem honorowym Społecznego Komitetu Upamiętnienia ''Żołnierzy Wyklętych'' w Poznaniu i Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu była dr Jolanta Hajdasz, red. nacz. Wielkopolskiego Kuriera Wnet. Wśród uczestników konferencji spotkać można było przedstawicieli wielu stowarzyszeń, którym wartości jakimi kierował się w swoim życiu Witold Pilecki są nadal bardzo bliskie. Okręg Wielkopolski naszego stowarzyszenia reprezentowali płk Jacenty Góral i mjr Jacek Behrendt. Była również, co szczególnie cieszy duża grupa przedstawicieli młodego pokolenia. Konferencję podsumował płk Jan Podhorski, który podobnie jak podczas swojego wejścia do auli otrzymał burzę zasłużonych oklasków.


Wstecz