KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


10-18.05.2015

OBCHODY 80. ROCZNICY ŚMIERCI MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

Tekst: Admin, Maciej Myczka
Zdjęcia: Admin, Maciej Myczka

12 maja 1935 roku o godzinie 20:45 w Belwederze zmarł Naczelnik Państwa, Premier, Minister Spraw Wojskowych Marszałek Józef Piłsudski, obecnie także Patron naszego stowarzyszenia. Program obchodów 80. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego organizowanych przez Okręg Wielkopolski Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego obejmował niżej przedstawione przedsięwzięcia.

aby powiększyć skan dyplomu, kliknij na jego miniaturę 19 marca 2015 roku odbył się finał III Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski'', który Okręg Wielkopolski zorganizował dla uczniów wielkopolskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szczegóły na temat tej imprezy objętej patronatem honorowym i wsparciem finansowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty są dostępne w zakładce Konkursy. We współpracy ze Szkolnym Klubem Krótkofalowców SP3PGR oraz Wojskową Komendą Uzupełnień w Poznaniu w okresie od 10 do 18 maja 2015 roku przeprowadzono na falach eteru międzynarodową akcję dyplomową Marszałek Józef Piłsudski. Młodzi krótkofalowcy pracując pod okolicznościowym znakiem wywoławczym SN80MJP nawiązali blisko tysiąc łączności z przedstawicielami 41 krajów na pięciu kontynentach. 34 uczestników tej imprezy z sześciu krajów uhonorowano okolicznościowym dyplomem, którego egzemlarz oznaczony numerem 1 zaprezentowany jest obok (po kliknięciu na obrazek dyplom ulegnie powiększeniu), a otrzymał go po spełnieniu przewidzianych regulaminem akcji warunków krótkofalowiec pracujący na jednej z wysp należących do odległej od Poznania o ponad 11 tys. kilometrów Indonezji. Funkcję Award Managera tej imprezy pełnił Jacek Behrendt, który na co dzień używa radiowego znaku wywoławczego SQ3OPM.

12 maja 2015 roku przy restytuowanym 6 listopada 2011 roku Pomniku Wolności z 1931 r. w Kaszczorze, w 80. rocznicę śmierci Marszałka odbyła się uroczystość poświęcona pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowana przez Zespół Szkół Gimnazjum, Szkołę Podstawową i Przedszkole Samorządowe z Oddziałem Integracyjnym w Kaszczorze pod kierownictwem Dyrektora Zespołu Szkół Roberta Szweda, będącego członkiem wolsztyńskiego Koła naszego stowarzyszenia. W obchodach wzięło udział 270 uczniów wraz z Pocztem Sztandarowym Szkoły. Towarzyszyli im członkowie naszego stowarzyszenia z Koła w Wolsztynie w składzie: ppor. Zbigniew Heliński, ppor. Maciej Myczka - wiceprezes Zarządu Głównego oraz Błażej Kręc. Koledzy wystąpili ze sztandarem Zarządu Głównego Związku. Była to już kolejna uroczystość poświęcona Marszałkowi organizowana przez dyrekcję szkoły i ZOR RP. W tym samym dniu o godzinie 11:00 pod tablicą Marszałka umieszczoną na jednej ze ścian Zamku Cesarskiego w Poznaniu delegacja władz Okręgu w składzie płk Jacenty Góral, mjr Jacek Behrendt i chor. Jan Stańczak zapaliła znicz. Pod tą samą tablicą o godzinie 20:45, dokładnie w 80. rocznicę śmierci Marszałka przedstawiciele poznańskiego Oddziału Towarzystwa Miłosników Wilna i Ziemi Wileńskiej złożyli wiązankę kwiatów.

17 maja 2015 roku kapelan Garnizonu Poznań ks. płk Mariusz Stolarczyk odprawił w Kościele Garnizonowym przy ulicy Szamarzewskiego Mszę św. w intencjach zamówionych przez Zarząd Okręgu Wielkopolskiego: Marszałka Józefa Piłsudskiego - w 80. rocznicę śmierci, żołnierzy II Korpusu Polskiego gen. Andersa - w 71. rocznicę bitwy o Monte Cassino i pozostałych żołnierzy polskich walczących na wszystkich frontach II wojny światowej - w 70. rocznicę jej zakończenia na terenie Europy. Podczas Mszy św. prezes Okręgu płk Jacenty Góral poinformował, że Zarząd Główny Związku na wniosek władz Okręgu odznaczył Księdza Kapelana srebrnym medalem ''Za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP''. Aktu dekoracji przyznanym wyróżnieniem dokonał prezes Związku płk Stanisław Tomaszkiewicz. Po Mszy św. w salce parafialnej odbyło się okolicznościowe spotkanie, w którym uczestniczyło ponad 30 członków Związku i zaproszonych gości. Wręczono przyznane przez Lubuski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Zielonej Górze z okazji 70. rocznicy zwycięstwa w II wojnie światowej Medale Pamiątkowe. Otrzymali je: płk Mieczysław Chęciński, płk Władysław Stanecki, płk Zygmunt Stypiński, ppłk Stefan Sobczyk, ppłk Antoni Załuski, mjr Stanisław Klein, mjr Marian Osada, mjr Antoni Wójcicki, kpt. Jerzy Grabus, por. Edwin Smykowski i chor. Jan Stańczak. Wręczono także legitymacje nowo przyjętym na stan Koła Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Poznaniu członkom zwyczajnym Związku kmdr. ppor. Leszkowi Nowakowi i mjr. Adamowi Soberze. Aktu dekoracji przyznanym Medalem Pamiątkowym obecnym na spotkaniu osobom oraz wręczenia legitymacji dokonał obecny na spotkaniu prezes płk Stanisław Tomaszkiewicz. Wygłosił on także okolicznościowe przemówienie dziękując władzom Okręgu za zorganizowanie spotkania i pozostałych imprez towarzyszących obchodom 80. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, tym bardziej że takie obchody z własnej inicjatywy pośród wszystkich struktur Związku na terenie kraju a może i nawet poza jego granicami zorganizował według posiadanej i dostępnej publicznie władzom Okręgu wiedzy tylko Okręg Wielkopolski. Głos zabrał również obecny na spotkaniu prezes poznańskiego Oddziału Związku Sybiraków Józef Bancewicz. Podczas dalszej części spotkania upływającego przy filiżance kawie, ciastku i rozmowach prezes Okręgu płk Jacenty Góral wręczył w imieniu władz Okręgu na ręce Księdza Kapelana z okazji otrzymanego wyróżnienienia list gratulacyjny.


Wstecz