KALENDARIUM WYDARZE W 2015 ROKU


10.11.2015

''POZNAŃ I LWÓW - DROGI DO NIEPODLEGŁOŚCI 1918-1920''

Tekst: Admin
Zdjęcia: Admin, Hanna Dobias-Telesińska

We wtorek, 10 listopada w przeddzień 97. rocznicy odzyskania niepodległości poznański Oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zorganizował kolejną odsłonę Salonu Lwowskiego zatytułowaną ''Poznań i Lwów - drogi do niepodległości 1918-1920''. Organizatorka spotkania Katarzyna Kwinecka powitała wszystkich zebranych oraz przybyłych gości, w osobach Tomasza Łuczewskiego i Mikołaja Pietraszaka Dmowskiego. Następnie zebrani w sali Domu Polonii Stowarzyszenia Wspólnota Polska, a wśród nich przedstawiciele poznańskiego Koła Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego: płk Jacenty Góral, mjr Jacek Behrendt, mjr Marian Osada i por. Józef Wysoczański odśpiewali hymn, po czym wzniesiono kieliszkami szampana toast za Ojczyznę. Pierwszy z gości Tomasz Łuczewski przedstawił rys historyczny utraty przez Polskę niepodległości i jej odzyskanie po 123 latach zaborów. 11 listopada stał się świętem państwowym dopiero po śmierci Józefa Piłsudskiego na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1937 roku. W swoim wystąpieniu prelegent odniósł się również do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego, Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 oraz obrony Lwowa i Przemyśla. Drugi z przybyłych gości Mikołaj Pietraszak Dmowski, sekretarz Zarządu Fundacji im. Raczyńskich przy Muzeum Narodowym w Poznaniu odczytał fragmenty tekstów dotyczących Beliniaków i Legionów oraz przemówienia Józefa Piłsudskiego o obronie Lwowa. Wypowiedzi przerywane były wspólnym śpiewem pieśni patriotycznych, legionowych i wojskowych, które z akompaniamentem Piotra Zabielskiego prowadził nasz kolega mjr Marian Osada. Przedstawił on również w ostatniej części spotkania swój autorski mini recital pieśni lwowskich, Stanisława Moniuszki oraz z repertuaru Mieczysława Fogga. Sala z entuzjazmem przyłączyła się do solisty podczas śpiewania refrenów. Naturalnie nie obyło się od bisów, na które kolega Marian był również przygotowany...


Wstecz