KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


19.03.2015

KONKURS ''MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI'' ROZSTRZYGNIĘTY

Tekst i zdjęcia: Admin

III edycja Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski'' mającego na celu, podobnie jak poprzednie edycje tej imprezy promocję wśród młodego pokolenia sylwetki i dokonań pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego wpisuje się w przypadające 12 maja tegoroczne obchody 80. rocznicy śmierci Marszałka. Konkurs objęty patronatem honorowym Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Elżbiety Walkowiak był adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych całej Wielkopolski. Pomysłodawcą i głównym organizatorem wszytkich edycji konkursu jest z inicjatywy Koła nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w Poznaniu Okręg Wielkopolski Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, natomiast współorganizatorami tegorocznej edycji tej imprezy byli Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu i Konwent "Lechia" Korporacji Studentów Uczelni Poznańskich.

Czwartek, 19 marca obchodzony co roku jako Święto Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, na pamiątkę kiedy to w 1915 roku legioniści Józefa Piłsudskiego zapoczątkowali tradycję świętowania imienin Komendanta był dla uczestników tegorocznej trzeciej już edycji Wielkopolskiego Konkursu Historycznego ''Marszałek Józef Piłsudski'' czasem ostatecznych rozstrzygnięć. Do siedziby Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu przybyła rekordowa w dotychczasowej historii konkursu ilość uczestników, w sumie 72 dwuosobowe drużyny reprezentujące 47 szkół z całej Wielkopolski. Każda z drużyn w etapie wojewódzkim konkursu musiała rozwiązać 20-zadaniowy test z wiedzy o Józefie Piłsudskim, będący dla tylko czterech drużyn w każdej z kategorii wiekowej przepustką do ścisłego finału. Finalistami w kategorii szkół gimnazjalnych zostali uczniowie trzech gimnazjów z Poznania oraz jednego z Lubonia, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych uczniowie z Jarocina, Koła, Swarzędza i Gniezna. Przed finałem uczestnicy konkursu mieli okazję wysłuchać dwóch prelekcji wygłoszonych przez mgr. Mateusza Hurysza pt.: Generalny Komitet Pomocy dla Ofiar Wojny w Polsce, w 100. rocznicę założenia niezwykłego Komitetu Veveyskiego i mgr. Adama Wize pt.: Historia i dzień dzisiejszy Korporacji ''Lechia''. Honorowym gościem finału konkursu był Wielkopolski Wicekurator Oświaty Jacek Skrobisz, natomiast w Komisji konkursu pod przewodnictwem dyrektor Grażyny Łakomiec z ramienia Okręgu Wielkopolskiego Związku pracowali: płk dypl. Jacenty Góral, mjr Jacek Behrendt i kpt. Jerzy Grabus, z ramienia szkoły nauczyciele historii Irena Jessa i Faustyn Ludwiczak, z ramienia Korporacji ''Lechia'' Adam Wize, kpt. Jacek Marczak reprezentujący Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Poznaniu oraz Mateusz Hurysz. Poziom był bardzo wyrównany i w celu ustalenia ostatecznej klasyfikacji dla drużyn reprezentujących szkoły gimnazjalne koniecznym było przeprowadzenie dwóch rund, a dla drużyn szkół ponadgimnazjalnych jednej rundy pytań dodatkowych. Ostatecznie wśród gimnazjalistów zwyciężyli Jakub Królak i Karol Maćkowiak z poznańskiego Gimnazjum Dwujęzycznego im. Dąbrówki, a wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych Weronika Przewoźniak i Krzysztof Bochna reprezentujący I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki z Jarocina. Wszystkich 16 laureatów otrzymało dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci plecaków i książek, laureaci miejsc I-III dodatkowo nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Poznaniu, a laureaci pierwszych miejsc w obu kategoriach wiekowych również nagrody finansowe ufundowane przez Konwent ''Lechia'' Korporacji Studentów Uczelni Poznańskich. Szczegółowe wyniki oraz więcej zdjęć ilustrujących przebieg konkursu dostępne są w zakładce Konkursy, pod datą 19 marca 2015 roku.


Wstecz