KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


14-15.08.2015

95. ROCZNICA BITWY WARSZAWSKIEJ, ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

Tekst i zdjęcia: Admin

Święto Wojska Polskiego zostało ustanowione ustawą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku na pamiątkę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, stoczonej podczas wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920. Bitwa Warszawska została uznana za przełomową bitwę w historii świata. Zadecydowała nie tylko o zachowaniu niepodległości przez Polskę, ale też zatrzymała marsz rewolucji bolszewickiej na zachód Europy.

Już w przeddzień centralnych uroczystości w Warszawie, żołnierze Garnizonu Poznań uczcili Święto Wojska Polskiego i 95. rocznicę Cudu nad Wisłą biorąc udział w uroczystych zbiórkach. O godzinie 10:00 na terenie Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk dr Zdzisław Małkowski wręczył akty mianowania na wyższe stopnie wojskowe oraz medale przyznane przez ministra obrony narodowej. Z inicjatywy i na wniosek władz Koła Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego wśród wyróżnionych przyznanymi przez ministra Tomasza Siemoniaka medalami ''Za Zasługi dla Obronności Kraju'' byli również członkowie ww. koła, w stopniu złotym ppłk Alfred Sroka i w stopniu brązowym por. Józef Wysoczański. Wyróżnionym towarzyszył prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku płk Jacenty Góral. Uroczystości na placu Adama Mickiewicza rozpoczęły się o godzinie 12:00 złożeniem meldunku Dowódcy Garnizonu Poznań gen. bryg. pil. Dariuszowi Malinowskiemu przez dowódcę uroczystości mjr. Wojciecha Nawrockiego. Chwilę po tym ponad głowami uczestników uroczystości, wśród których byli reprezentujący Okręg Wielkopolski Związku płk Mieczysław Chęciński, płk Jacenty Góral i mjr Jacek Behrendt przeleciało 6 samolotów F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego stacjonującej na lotnisku w poznańskich Krzesinach. Okolicznościowe przemówienia wygłosili gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski i Wojewoda Wielkopolski Piotr Florek. Po ceremonii wręczenia aktów mianowania na wyższe stopnie wojskowe i przyznanych przez ministra obrony narodowej medali odczytano Apel Pamięci zakończony salwą kompanii honorowej wystawionej przez Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Hetmana Polnego Koronnego Stefana Czarnieckiego. Podczas przeformowywania obecnych na placu żołnierzy jednostek garnizonu Poznań w kolumnę marszową do defilady uczestnikom uroczystości swój kunszt zaprezentowali w pokazie musztry paradnej żołnierze Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych. Po defiladzie al. Niepodległości ponad głowami uczestników uroczystości wzdłuż ul. św. Marcin ponownie przeleciały polskie jastrzębie, a poznańskie obchody Święta Wojska Polskiego kontynuowano w siedzibie Domu Żołnierza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, przy ul. Niezłomnych 1. W sobotę, 15 sierpnia o godzinie 12:15 Proboszcz Garnizonu Poznań ks. płk Mariusz Stolarczyk odprawił w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego Mszę św. w intencji wszystkich żołnierzy Wojska Polskiego, pracowników wojska oraz ich rodzin.


Wstecz