KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


28.02.2015

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU NA TERENIE AON

Tekst: Jacenty Góral, Admin
Zdjęcia: ppor. Maciej Myczka

Akademia Obrony Narodowej w Warszawie Rembertowie jest uczelnią cywilno-wojskową przygotowującą kadry dowódcze i kierownicze dla potrzeb sił zbrojnych oraz pracowników cywilnych dla systemu bezpieczeństwa państwa.

W sobotę, 28 lutego 2015 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Zarządu Głównego stowarzyszenia. Gościny udzielił nam Komendant Rektor Akademii Obrony Narodowej w Warszawie Rembertowie. Okręg Wielkopolski Związku reprezentowali płk Jacenty Góral, ppor. Maciej Myczka i Cecylia Longier, która bardzo sprawnie pełniła rolę Protokolanta Zebrania. Ponadto Wielkopolskę, oprócz prezesa ZG płk. Stanisława Tomaszkiewicza, który przewodniczył obradom reprezentowali: wiceprezes ZG płk Wiesław Światłowski, sekretarz ZG mjr Marian Osada i pełnomocnik prezesa ZG płk Mieczysław Chęciński. Zrealizowano wszystkie zaplanowane punkty porządku obrad. W toku ożywionej dyskusji zgłoszono uwagi do treści regulaminu konkursu historycznego oraz daty obchodów 95. rocznicy powstania ZOR RP. Zgłoszone uwagi zostały przyjęte ze zrozumieniem i będą uwzględnione w opracowywanych dokumentach. Ostateczna treść podjętych przez Zarząd Główny uchwał będzie udostępniona stronie internetowej Związku (http://zorpoznan.pl). Na wniosek płk. Stanisława Tomaszkiewicza ppor. Maciej Myczka głosami obecnych na posiedzeniu Członków Zarządu Głównego został wybrany na wiceprezesa Zarządu Głównego. Koledze Maciejowi serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w realizacji stojących przed nim nowych wyzwań zmierzających do aktywizacji struktur Związku na terenie województwa lubuskiego.


Wstecz