KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


14.06.2015

FESTYN RODZINNY W BIEDRUSKU

Tekst i zdjęcia: Admin

W niedzielę 14 czerwca 2015 roku na terenie Biedruska, głównie w oparciu o obiekty Zespołu Pałacowo-Parkowego, będącego własnością dr. inż. Jana Kucharskiego odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany jako impreza łącząca tegoroczne obchody Dnia Dziecka, Dni Biedruska i Święta Batalionu Zabezpieczenia Szkolenia poznańskiego Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Wśród organizatorów imprezy objętej patronatem honorowym Wicewojewody Wielkopolskiego Doroty Kinal oraz Wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtera należy również wymienić, oprócz ww. Pana Kucharskiego: Stowarzyszenie Biedrusko, CSWLąd oraz Batalion Zabezpieczenia Szkolenia. Pierszą częścią imprezy, na której wśród zaproszonych gości był obecny m.in. Wiceprezes Okręgu Wielkopolskiego mjr Jacek Behrendt była konferencja "Biedrusko od wczoraj do dziś". Konferencję otworzyła Wicewojewoda Wielkopolski Dorota Kinal, po czym głos zabrali kolejni prelegenci. Jako ostatni głos zabrał potomek rodziny von Treskov, która to rodzina była właścicielem Biedruska przez ponad 107 lat, aż do 1904 roku. Po konferencji gospodarz zaprosił wszystkich gości na obiad, po którym nasz przedstawiciel został oprowadzony przez kpt. Stanisława Zabłockiego, m.in. po terenie cmentarza Parafii Wojskowej pw. św. Wawrzyńca.


Wstecz