KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


3.10.2015

ŚWIĘTO CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH W POZNANIU

Tekst i zdjęcia: Admin

1 października, zgodnie z Decyzją Nr 95/MON z 10 kwietnia 2003 roku został ustanowiony dorocznym świętem Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, powstałego 1 października 2002 roku na bazie rozformowanej Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Stefana Czarnieckiego. Mocą tej samej decyzji patronem Centrum został Hetman Polny Koronny Stefan Czarniecki.

Tegoroczne Święto CSWLąd połączone z przysięgą wojskową 237 żołnierzy służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych z Centrum i 14 kadetów kursu muzyków orkiestr wojskowych SPWL oraz Dniem Otwartych Koszar miało miejsce w sobotnie przedpołudnie 3 października. Okręg Wielkopolski Związku w imieniu prezesa płk. Jacentego Górala, zaproszonego na tę uroczystość przez Komendanta Centrum płk. Piotra Kriese reprezentował wiceprezes Okręgu mjr Jacek Behrendt. Po przysiędze wojskowej wręczono żołnierzom Centrum odznaczenia i wyróżnienia. Uroczystość uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Sił Powietrznych, pokaz musztry paradnej w wykonaniu kompanii reprezentacyjnej Centrum, prezentacje kunsztu kadetów kursu muzyków orkiestr wojskowych oraz wyszkolenia nowowcielonych żołnierzy. Tłum poznaniaków, zaproszonych gości, rodzin, bliskich i przyjaciół przysięgających zobaczył również dynamiczny pokaz działania patrolu w zasadzce, defiladę sprzętu wojskowego historycznego i współczesnego, stanowiska Policji, Izby Celnej, Straży Granicznej, Patrolu Saperskiego, 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego, Straży Pożarnej i Żandarmerii Wojskowej. Atrakcji było wiele, pogoda dopisała i z żalem przybyłym gościom trzeba było zakończyć o godz. 14:00 kolejny Dzień Otwartych Koszar i opuścić teren Centrum.


Wstecz