KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


30.08.2015

ŚWIĘTO PLONÓW NEKLA 2015

Tekst: Admin
Zdjęcia: Marta Owczarzak

Dożynki określane również mianem Święta Plonów to święto wywodzące się z tradycji ludowej połączone z obrzędami dziękczynnymi za ukończenie żniw i prac polowych.

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickiego delegacja Okręgu Wielkopolskiego w ostatnią niedzielę wakacji 30 sierpnia wzięła udział w Dożynkach Miejsko-Gminnych w Nekli. Przy pięknej pogodzie imprezę rozpoczął barwny korowód dożynkowy i Msza św. polowa. Ceremoniom dożynkowym przewodniczyli Starosta i Starościna, które to funkcje pełnili Piotr Kostrzewski i Henryka Pokładecka, a należytą oprawę artystyczną zapewnił Zespół Folklorystyczny ''Nadwarcianie''. Delegacja Okręgu w składzie: płk Mieczysław Chęciński, mjr Jacek Behrendt i chor. Jan Stańczak, w imieniu Klubu Sympatyków 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich przy Zarządzie Okręgu uhonorowała Starostę i Starościnę dożynek przyznanymi Podkowami Szczęścia. Wiceprezes Okręgu mjr Jacek Behrendt, będący również Prezesem Oddziału Poznańskiego Polskiego Związku Krótkofalowców uhonorował druha Zdzisława Pawlaka SP3DDP, opiekuna Harcerskiego Klubu Łączności SP3ZAT działającego przy Zespole Szkół w Nekli przyznanymi dyplomami za udział w międzynarodowej akcji dyplomowej ENIGMA, przeprowadzonej przez poznański Szkolny Klub Krótkofalowców SP3PGR w nawiązaniu do 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej ku czci polskich kryptologów, którzy pracując w poznańskiej filii Biura Szyfrów Oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego złamali w 1932 roku kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, przyczyniając się tym samym do wielu sukcesów aliantów na frontach II wojny światowej. Po części oficjalnej rozpoczął się festyn, a gwiazdą wieczoru był zespół Power Play. Na uroczystości obecny był również prezes Zarządu Głównego Związku płk Stanisław Tomaszkiewicz z małżonką.


Wstecz