KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


31.05.2015

UDZIAŁ W UROCZYSTYM NABOŻEŃSTWIE I KONCERCIE PATRIOTYCZNYM

Tekst i zdjęcia: Admin

Pomnik Wdzięczności Najświętszemu Serca Pana Jezusa w Poznaniu, nazywany także Pomnikiem Wdzięczności lub pomnikiem Chrystusa Króla, będący wotum za odzyskaną niepodległość przez Polskę stał w Poznaniu w latach 1932-1939 w rejonie Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 (obecnie pl. Mickiewicza), w miejscu zburzonego w 1919 Pomnika Bismarcka. Pomnik wzniesiony ze składek społecznych uroczyście odsłonięto 30 października 1932 roku, w święto Chrystusa Króla. Miał on formę łuku triumfalnego wysokości 12,5 m i szerokości 22 m. Od strony frontowej w środkowej wnęce znajdowała się wysoka na 4 m odlana z brązu figura Chrystusa. Na pomniku widniał napis: "Sacratissimi Cordi - Polonia Restituta". Pomnik zburzyli w październiku 1939 roku Niemcy okupujący Poznań, a figura Chrystusa została przetopiona. 3 lutego 2012 roku zawiązał się w Poznaniu Społeczny Komitet Odbudowy Pomnika Wdzięczności, na czele z prof. Stanisławem Mikołajczakiem, który pragnie, by Pomnik, odtwarzany ponownie ze składek społecznych, stanął w Poznaniu najpóźniej do 2018 roku, w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Figura Chrystusa Króla została już wykonana i miała stanąć 31 maja 2015 roku na placu Adama Mickiewicza jako główny element tymczasowej wystawy "Wdzięczni za Niepodległość".

Niestety, wobec odmowy władz Poznania na organizację tej wystawy, planowana z udziałem wielu Poznaniaków uroczystość powitania figury Chrystusa Króla w Poznaniu przybrała formę tylko uroczystego nabożeństwa i koncertu patriotycznego. Po nabożeństwie odprawionym przez Metropolitę Poznańskiego, ks. abp. Stanisława Gądeckiego głos zabrał prof. Stanisław Mikołajczak, po czym zebrani na placu Mickiewicza wysłuchali poetycko-muzycznego koncertu przygotowanego przez Halinę Łabonarską, Michała Marca, Rafała Korpika i Jaromira Trafankowskiego. Oprawę muzyczną występującym artystom zapewniła Orkiestra Dęta z Chludowa pod dyr. Krzysztofa Żeleśkiewicza. W uroczystości wzięli także udział przedstawiciele naszego Okręgu w składzie: płk Jacenty Góral, mjr Jacek Behrendt, mjr Marian Osada oraz sympatyzujący z nami kpt. Stanisław Zabłocki.


Wstecz