KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


16.06.2015

SZAFIROWY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA O. EUSTACHEGO RAKOCZEGO ZP,
JASNOGÓRSKIEGO KAPELANA ŻOŁNIERZY NIEPODLEGŁOŚCI


Audio: Biuro Prasowe Jasnej Góry      
Zdjęcia: Admin, Piotr Woszczyna
Tekst:
Admin

Ojciec prof. Eustachy Rakoczy, paulin z Jasnej Góry, podpułkownik Wojska Polskiego, brygadier Związku Piłsudczyków jest kapelanem Żołnierzy Niepodległości i Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Pochodzi z wielkopolskiego Budzynia. Po ukończeniu chodzieskiego liceum w 1962 roku wstąpił do zakonu paulinów na Jasnej Górze, gdzie przybrał imię zakonne Eustachy. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Krakowie 13 czerwca 1970 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa częstochowskiego Stefana Bareły. Ten niezłomny w walce o godność Polski - jej narodowe tradycje i historię - zakonnik, autor wielu publikacji i książek o charakterze patriotycznym i religijnym w czerwcu br. obchodzi szafirowy jubileusz kapłaństwa u Tronu Królowej Korony Polskiej i Hetmanki Oręża Polskiego.

aby powiększyć skan dokumentów, kliknij na jego miniaturę Apel jasnogórski odprawiony 16 czerwca 2015 roku przez o. Eustachego Rakoczego w intencji rycerstwa polskiego był okazją do świętowania szafirowego jubileuszu kapłaństwa. Na Jasną Górę stawili się członkowie Koła z Wolsztyna oraz poznańskiego Koła Nr 1 z płk. Jacentym Góralem, prezesem Okręgu na czele. Skład delegacji uzupełniali z Poznania: płk Mieczysław Chęciński, mjr Jacek Behrendt i mjr Marian Osada, natomiast Wolsztyn reprezentowali: ppor. Zbigniew Heliński, ppor. Maciej Myczka, Maria Myczka, Eugenia Rybicka i Maciej Nowak. Oprócz delegacji Okręgu Wielkopolskiego Związku występującej w umundurowaniu oficerów Wojska Polskiego oraz postańców wielkopolskich wraz ze sztandarem powstańczym na tę uroczystość spoza Częstochowy przybył reprezentujący Stowarzyszenie Szlachty Wielkopolskiej Krzysztof Banaś h. Dołęga z synem. Z okazji jubileuszu w imieniu całej naszej delegacji płk Góral wręczył Czcigodnemu Ojcu nowo wydaną książkę autorstwa XVII-wiecznego polityka i filozofa Andrzeja Maksymiliana Fredro pt.: "Scriptorum. Fragmenty pism, czyli uwagi o wojnie i pokoju." wraz z dedykacją prezentowaną obok (po kliknięciu na miniaturę obraz ulegnie powiększeniu). Podczas rycerskiego apelu o. Eustachy przywołał oficera kawalerii Jana Chreptowicza, który przed 365 laty pielgrzymował na Jasną Górę celem złożenia dziękczynnej srebrnej blachy wotywnej za uwolnienie z niewoli tatarskiej po klęsce pod Żółtymi Wodami w 1648 roku. Nasz prezes płk Jacenty Góral odczytał podczas apelu modlitwę dziękczynną za szafirowy jubileusz Ojca Kapelana, a Państwo Myczkowie odczytali modlitwę w intencji rodzin. Obie modlitwy w oryginalnej wersji dźwiękowej dostępne są powyżej po kliknięciu stosownego znaku odtwarzania. Po apelu tradycyjnie był jeszcze czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć, w tym również z metropolitą częstochowskim ks. abp. Wacławem Depo.


Wstecz