KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


26.06.2015

UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W POZNAŃSKIM ZSO

Tekst i zdjęcia: Admin

W kalendarzu roku szkolnego 2014/2015 piątek 26 czerwca dla wszystkich uczniów był dniem zakończenia nauki i początkiem wakacji letnich. Na zaproszenie Dyrektora Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu mgr Grażyny Łakomiec, szkoły od kilku lat współpracującej z Okręgiem Wielkopolskim Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego m.in. przy organizacji konkursów historycznych poświęconych patronowi naszego stowarzyszenia, na uroczystość zakończenia roku szkolnego zostali zaproszeni Prezes Okręgu płk Jacenty Góral oraz członek Zarządu Okręgu kpt. Jerzy Grabus. Wśród przybyłych gości byli również inni oficerowie Wojska Polskiego, Prezes Związku Kombatantów i Uczestników Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 roku mjr Włodzimierz Marciniak, Wojskowy Komendant Uzupełnień w Poznaniu ppłk Ryszard Grześkowiak oraz przedstawiciel Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu ppłk Konrad Stube. Wymienione organy administracji wojskowej mają ze szkołą podpisane porozumienia o wzajemnej współpracy, których koordynatorem z ramienia szkoły jest mjr Jacek Behrendt, Wiceprezes Okręgu. Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu dokonała oceny pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym, a kolejny mówca Dyrektor Biura Automobilklubu Wielkopolski Piotr Monkiewicz życzył uczniom i pracownikom szkoły udanego wypoczynku. Wręczono uczniom nagrody za uzyskane wyniki w nauce, świadectwa z wyróżnieniem oraz świadectwa wszystkim absolwentom Gimnazjum Nr 1 im. Generała Kazimierza Raszewskiego. Gimnazjaliści kończący naukę w szkole złożyli ślubowanie absolwentów.


Wstecz