KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


9.01.2015

SPOTKANIE NA KWATERZE KORPORACJI ''LECHIA''

Tekst i zdjęcia: Admin

W piątek, 9 stycznia 2015 roku na kwaterze Korporacji ''Lechia'' miało miejsce spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji, które 12 grudnia 2014 r. uczestniczyły w poznańskich obchodach ku czci Orląt Lwoskich i Przemyskich im. Ireny Benschówny. W tym dniu na kwaterę przybyło osiem osób z pięciu stowarzyszeń, a Okręg Wielkopolski Związku reprezentowali płk dypl. Jacenty Góral i mjr Jacek Behrendt. Przy omawianiu przebiegu tych obchodów wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że w tegorocznych obchodach, których realizację postanowiono przyspieszyć na ostatnią dekadę listopada weźmie udział większa liczba młodzieży, szczególnie w marszu ulicami Poznania. Z planów na najbliższą przyszłość obecny na spotkaniu prezes poznańskiego Oddziału Związku Sybiraków Józef Bancewicz przedstawił harmonogram zaplanowanych na wtorek 10 lutego 2015 obchodów 75. rocznicy pierwszej masowej zsyłki Polaków na Sybir. Okręg Wielkopolski Związku jest inicjatorem i głównym organizatorem trzeciej edycji Wielkopolskiego Konkursu Historycznego poświęconego 80. rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego, którego finał odbędzie się 19 marca 2015 roku na terenie Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Poznaniu oczekuje do końca kwietnia na propozycje świąt, rocznic i wydarzeń historycznych, które powinny znaleźć się w zaplanowanym do wydania Kalendarzu na rok 2016. Poszukiwana jest również organizacja, która przejmie od gospodarza spotkania Adama Wize, prezesa Korporacji ''Lechia'' zadania w zakresie organizacji w Poznaniu na początku sierpnia tegorocznych obchodów Czynu Niepodległościowego. Termin następnego roboczego spotkania ustalono na ostatnią dekadę lutego.


Wstecz