KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


15.04.2015

MSZA ŚW. ZA OJCZYZNĘ Z UDZIAŁEM CZŁONKÓW KOŁA NR 1 ZWIĄZKU

Tekst i zdjęcia: Admin

Od wielu już lat Msze św. o godzinie 18:30 w kościele pw. św. Aniołów Stróżów w Poznaniu, każdego 15-ego dnia miesiąca odprawiane są w intencji Ojczyzny. I tak było w środę 15 kwietnia. Mszę św. odprawił piastujący od 1991 roku godność proboszcza tej parafii ks. Witold Parecki w koncelebrze z wikarym ks. Grzegorzem Suchockim, a dodatkową intencję, z okazji 5. rocznicy tragicznej śmierci pod Smoleńskiem, za śp. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, generalicję Wojska Polskiego oraz wszystkich członków delegacji zamówiło poznańskie Koło Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego naszego stowarzyszenia. Po Mszy św. delegacja Koła Nr 1 została podjęta przez ks. proboszcza filiżanką herbaty i znakomitymi wypiekami. W spotkaniu oprócz prezesa Koła Nr 1 mjr. Jacka Behrendta uczestniczyli: płk Mieczysław Chęciński, mjr Marian Osada i chor. Jan Stańczak. Spotkanie było okazją do uhonorowania ks. proboszcza Medalem Europy przyznanym jeszcze w 2014 roku przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Polskiego Federacji Kombatantów Alianckich Europy, za patriotyczną postawę i działalność dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej stowarzyszonej z Unią Europejską. W imieniu nieobecnego na spotkaniu Wiceprzewodniczącego ZG Stowarzyszenia Polskiego FKAE kpt. Jerzego Grabusa, będącego również członkiem władz Koła Nr 1 i Okręgu Wielkopolskiego Związku odznaczenie wręczył płk Mieczysław Chęciński.


Wstecz