KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


18.12.2015

SPOTKANIE OPŁATKOWE U POZNAŃSKICH LWOWIAKÓW

Tekst i zdjęcia: Admin

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział w Poznaniu to stowarzyszenie promujące kulturę i historię Kresów, organizator akcji charytatywnych na rzecz naszych rodaków zamieszkających Kresy oraz obchodzonych w Poznaniu Dni Lwowa i Kresów.

W piątek 18 grudnia 2015 roku, na tegorocznym spotkaniu opłatkowym poznańskich Lwowiaków obecni byli w charakterze zaproszonych gości prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku płk Jacenty Góral i wiceprezes Okręgu mjr Jacek Behrendt. Na spotkaniu, które otworzyła prezes stowarzyszenia Bożena Łączkowska obecni byli także mjr Marian Osada i por. Józef Wysoczański, członkowie poznańskiego Koła nr 1 Związku, będący również członkami stowarzyszenia poznańskich Lwowiaków. Pani prezes witając serdecznie wszystkich przybyłych na to spotkanie odczytała listę instytucji, stowarzyszeń i osób prywatnych, którzy nadesłali na adres stowarzyszenia życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wśród których znalazły się również władze Okręgu Wielkopolskiego Związku. Młodzież i nauczyciele z Zespołu Szkół Nr 2 oraz Gimnazjum Nr 65 im. Orląt Lwowskich w Poznaniu zaprezentowali jasełka nagrodzone przez zebranych w Sali pod Zegarem Zamku Cesarskiego gromkimi brawami. Życzenia na ręce Pani prezes w imieniu Związku ofiarowując okazałą poinsecję zwaną potocznie gwiazdą betlejemską złożył mjr Marian Osada. Następnie Stanisław Łukasiewicz w oparciu o zaprezentowany materiał zdjęciowy omówił tegoroczną, zorganizowaną już po raz trzydziesty pierwszy akcję charytatywną ''Serce dla Lwowa''. Przyszedł i czas na religijną oprawę tego spotkania. Wobec nieobecności na spotkaniu ks. kan. Tadeusza Magasa odczytano fragment Pisma Świętego, po czym zebrani dzieląc się opłatkiem złożyli sobie życzenia. Było również i coś dla ciała, przepyszne wypieki i specjały z wigilijnego stołu...


Wstecz