KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


11.07.2015

POZNAŃSKIE OBCHODY 71. ROCZNICY OPERACJI ''OSTRA BRAMA''

Tekst: Admin
Zdjęcia: Andrzej Karczmarczyk

Operacja ''Ostra Brama'' to operacja wojskowa rozpoczęta 7 lipca 1944 przez oddziały Armii Krajowej, w ramach akcji ''Burza'', w celu samodzielnego oswobodzenia Wilna siłami wileńskiego i nowogrodzkiego okręgu AK z rąk okupanta niemieckiego. Ze względu na to, iż operacja ''Ostra Brama'' była niezgodna z międzyalianckimi ustaleniami Wielkiej Trójki co do przynależności państwowej Wilna i ustaleniu nowej granicy polsko-radzieckiej na Linii Curzona, minister informacji Wielkiej Brytanii Brendan Bracken nałożył cenzurę prewencyjną na wszelkie informacje w brytyjskich mediach o jej przeprowadzeniu, wskutek czego nie została ona zauważona na Zachodzie. Walki żołnierzy Armii Krajowej w operacji ''Ostra Brama'' zostały upamiętnione dopiero po 1990 roku, m.in. na jednej z tablic na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie poprzez umieszczenie napisu: ''WILNO 7-13 VII 1944''.

W sobotę 11 lipca 2015 członkowie Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej, Oddział w Poznaniu oraz kombatanci Światowego Związku Żołnierzy AK - Środowisko Ostra Brama w Poznaniu zorganizowali uroczystości upamiętniające uczestników mającej miejsce przed 71 laty akcji ''Burza'' i operacji ''Ostra Brama''. Obchody rocznicowe rozpoczął o godz. 18:30 Proboszcz ks. dr Trojan Marchwiak, który na Wzgórzu św. Wojciecha odprawił w kościele pw. św. Wojciecha Mszę św., po której zebrani w świątyni, a wśród nich i przedstawiciele Okręgu Wielkopolskiego Związku w osobach prezesa płk. Jacentego Górala oraz małżeństwa Marii i ppor. Macieja Myczka z Wolsztyna spotkali się pod tablicą poświęconą Bohaterom Armii Krajowej Okręgów Wileńskiego i Nowogródzkiego, aby wysłuchać okolicznościowych przemówień, złożyć kwiaty, zapalić znicze oraz zaśpiewać pieśni partyzanckie. Oprawę wokalną uroczystości, zarówno w kościele, jak pod tablicą zapewnił Chór Słoneczko ze Społecznej Szkoły Polskiej im. Tadeusza Rejtana przy Domu Polskim w Baranowiczach pod batutą Haliny Bryńko.


Wstecz