KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


4.12.2015

Z KOLEŻEŃSKĄ WIZYTĄ U NAJSTARSZEGO CZŁONKA KOŁA NR 1

Tekst i zdjęcia: Admin

W piątek 4 grudnia 2015 roku koledzy z poznańskiego Koła Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego w składzie: płk Jacenty Góral, mjr Jacek Behrendt i mjr Marian Osada złożyli wizytę w mieszkaniu najstarszego członka koła, weterana walk o niepodległość na frontach II wojny światowej mjr. dr. Antoniego Wójcickiego. Frontowy życiorys Kolegi Majora był okazją do wielu wspomnień z czasów II wojny światowej i okresu rozminowania kraju po zakończeniu działań bojowych. Tematem wielu wątków prowadzonej w koleżeńskim gronie rozmowy było również miasto Przemyśl, mające swoje odniesienie zarówno do życiorysu gospodarza jak i Kolegi Mariana. Był to także czas na przedstawienie bieżącej sytuacji w macierzystym Kole, jak i Okręgu Wielkopolskim Związku. Na zakończenie pobytu w gościnnych progach Kolegi Antoniego prezes Koła Nr 1 mjr Jacek Behrendt zaprosił gospodarza na spotkanie podsumowujące działalność koła w 2015 roku, zaplanowane w naszej siedzibie w Centrum Kultury "Zamek" na sobotę 19 grudnia.


Wstecz