KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2015 ROKU


23.01.2015

ZAJĘCIA NT. BEZPIECZEŃSTWA W POZNAŃSKIM GIMNAZJUM NR 1

Tekst i zdjęcia: Admin

Gimnazjum Nr 1 im. gen. Kazimierza Raszewskiego, wchodzące w skład Zespołu Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu utworzyło z początkiem bieżącego roku szkolnego klasę ''wolontariacko-ratowniczą''. W ramach programowych zajęć edukacyjnych, jak również zajęć dodatkowych realizowanych z inicjatywy mjr. Jacka Behrendta, zarówno w samej szkole jak i poza jej murami uczniowie poznają różne instytucje i formy prowadzonej działalności związanej z szeroko pojętym bezpieczeństwem.

W piątek, 23 stycznia 2015 roku w ramach nawiązanej współpracy z poznańskim Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych uczniowie klasy ''wolontariacko-ratowniczej'' gościli na terenie szkoły żołnierzy Patrolu Rozminowania Nr 2, jednego z 39 funkcjonujących w Siłach Zbrojnych RP. Dowódca tego 8-osobowego patrolu st. chor. Gryglewicz w przystępny i bogato ilustrowany prezentacją sposób przedstawił przeznaczenie, skład, wyposażenie oraz realizowane przez patrol zadania związane z oczyszczaniem terenu swojej odpowiedzialności, obejmującym 11 powiatów Wielkopolski z przedmiotów wybuchowyh i niebezpiecznych. Chodzi tutaj o niewybuchy i niewypały o różnym kalibrze i rozmiarach, od bomb lotniczych po amunicję strzelecką. Przypominamy, że takich znalezisk pod żadnym pozorem nie mogą dotykać osoby nieuprawnione, gdyż grozi to utratą życia lub trwałym kalectwem. Zajęcia praktyczne z tej tematyki, których uczniowie nie mogą się już teraz doczekać będą kontynuowane w maju. Wcześniej uczniowie pod opieką wychowawcy p. Elżbiety Miłowskiej i mjr. Jacka Behrendta odwiedzili Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Uczestniczą również w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, w ramach których dwa z czterech zaplanowanych spotkań już zrealizował kpt. Jacek Wacławski, członek poznańskiego Koła Nr 1 oraz władz Okręgu Wielkopolskiego Związku, na co dzień również instruktor i ratownik drogowy Polskiego Związku Motorowego.


Wstecz