KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


17.09.2016

77. ROCZNICA NAPAŚCI ZWIĄZKU SOWIECKIEGO NA POLSKĘ

Tekst i zdjęcia: Admin

Tragiczny był 17 września 1939 roku, gdy ponad 600 tys. żołnierzy Armii Czerwonej, realizując w praktyce treść tajnego protokołu dodatkowego do podpisanego 23 sierpnia Paktu Ribbentrop-Mołotow przekroczyła granice Polski dokonując wraz z hitlerowskimi Niemcami rozbioru terytorium naszego kraju. Rozpoczęły się masowe wywózki Polaków na Sybir, które dotknęły około 1 mln 350 tys. naszych rodaków. 17 września obchodzony jest również jako Dzień Sybiraka. Natomiast 17 września 1993 roku zapisał się na kartach naszej historii jako dzień radosny, dzień w którym po 48 latach wolną Polskę opuściły ostatnie oddziały wojsk radzieckich.

Obchody 77. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę w Poznaniu rozpoczęły się Mszą św. w kościele oo. Franciszkanów na Wzgórzu Przemysła. Bezpośrednio po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik 15 Pułku Ułanów Poznańskich, gdzie złożono kwiaty i dalej w ''Marszu Milczenia'' ulicami Poznania pod Pomnik Ofiar Katynia i Sybiru. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann, a uczniowie poznańskiego Gimnazjum Nr 50 przedstawili zebranym krótki program artystyczny. Księża kapelani i duchowni różnych wyznań odprawili modlitwę ekumeniczną za poległych, zmarłych i wywiezionych na Sybir. Odczytano Apel Pamięci zakończony salwą honorową. Licznie przybyłe delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Na zakończenie obchodów głos zabrał Prezes Związku Sybiraków, Oddział w Poznaniu Józef Bancewicz oraz odśpiewano Hymn Sybiraków. W obchodach wzięli także udział członkowie poznańskiego Koła Nr 1 Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, w osobach: płk. Jacentego Górala, mjr. Jacka Behrendta i por. Józefa Wysoczańskiego. W tych uroczystościach wzięli także udział skreśleni z ewidencji Koła Nr 1 płk Mieczysław C. i mjr Marian O., którzy nie skorzystali z przysługującego im prawa i nie wnieśli za pośrednictwem Zarządu Koła odwołań od podjętych 16 sierpnia br. w tej sprawie uchwał. Tym samym reprezentowanie przez ww. osoby w jakiejkolwiek formie Związku Oficerów Rezerwy RP. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego na tych obchodach, a także w innych uroczystościach w przyszłości jest pozbawione podstaw prawnych z powodu utraty przez te osoby członkostwa w ww. stowarzyszeniu.


Wstecz