KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


6.05.2016

71. ROCZNICA ZAKOŃCZENIA II WOJNY ŚWIATOWEJ W EUROPIE,
NARODOWY DZIEŃ ZWYCIĘSTWA


Tekst i zdjęcia: Admin

8 maja 1945 roku na terenie Europy zakończył się najkrwawszy konflikt w historii ludzkości, jakim była II wojna światowa. Owego dnia o godzinie 22:30 w jednym z berlińskich kasyn hitlerowskie Niemcy złożyły bezwarunkową kapitulację, a przerwanie działań wojennych nastąpiło dokładnie o godzinie 23:01. Od ubiegłego roku dzień 8 maja mocą ustawy jest świętem państwowym Narodowym Dniem Zwycięstwa, ustawy znoszącej tym samym obchodzone od 1945 roku w dniu 9 maja na mocy dekretu władz komunistycznych Święto Zwycięstwa i Wolności.

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Zwycięstwa w Poznaniu, po odegraniu hymnu państwowego rozpoczął 6 maja na górnym tarasie Cytadeli poeta i kronikarz Wielkopolskiej Organizacji Wojewódzkiej Ligi Obrony Kraju Bogusław Graliński. Dowódcą uroczystości był Komendant Garnizonu Poznań mjr Wojciech Nawrocki, a okolicznościowe przemówienia wygłosili Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann i gospodarz poznańskich obchodów 71. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie Dowódca Garnizonu Poznań, Dowódca 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Dariusz Malinowski. Odczytano apel pamięci, a kompania honorowa Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu oddała salwę honorową. Oficjalną część uroczystości zakończyło odegranie przez Orkiestrę Reprezentacyjną Sił Powietrznych sygnału Cisza, po czym licznie przybyłe na uroczystość delegacje składając kwiaty pod trzema pomnikami oddały hołd poległym, pomordowanym i wszystkim ofiarom II wojny światowej. Okręg Wielkopolski Związku reprezentował wiceprezes mjr Jacek Behrendt, obecny był także sekretarz Zarządu Głównego mjr Marian Osada.


Wstecz