KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


22.07.2016

KOLEJNY DZIEWIĘĆDZIESIĘCIOLATEK W POZNAŃSKIM KOLE NR 1 ZORRP

Tekst i zdjęcia: Admin

Nieoficjalny ''Klub dziewięćdziesięciolatków'' w poznańskim Kole Nr 1 im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z dniem 21 lipca br. za sprawą Kolegi mjr. Stanisława Kleina powiększył się o kolejnego członka. Szanownego Jubilata, pełniącego w Kole Nr 1 funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z okazji okrągłej rocznicy urodzin odwiedzili w jego mieszkaniu prezes Okręgu Wielkopolskiego ww. Związku płk Jacenty Góral i prezes Koła Nr 1 mjr Jacek Behrendt. Jubilat otrzymał z rąk prezesa Okręgu list gratulacyjny z życzeniami wielu lat zdrowia i nieprzemijającej satysfakcji z przynależności do naszego stowarzyszenia. Spotkanie zakończyło się w mocno późnych godzinach wieczornych, a wszyscy uczestnicy tego spotkania jednomyślnie złożyli na odchodne na ręcę Pani domu serdeczne podziękowania za przygotowane słodkości i wystawną kolację.


Wstecz