KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


29.02.2016

PODSUMOWANIE PROJEKTU ''GENERAŁ KAZIMIERZ RASZEWSKI - OFICER
KAWALERII ARMII WIELKOPOLSKIEJ''


Tekst i zdjęcia: Admin

Projekt ''Generał Kazimierz Raszewski - oficer kawalerii Armii Wielkopolskiej'' zrealizowali w okresie styczeń-luty 2016 roku uczniowie poznańskiej Szkoły Podstawowej Nr 87 im. Stefana Żeromskiego. Na projekt składały się cztery konkursy poświęcone pochodzącemu z Wielkopolski gen. broni Kazimierzowi Raszewskiemu (1864-1941) - generałowi Wojska Polskiego, uczestnikowi wojny polsko-bolszewickiej podczas której za męstwo wykazane w boju otrzymał on Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari i dwukrotnie Krzyż Walecznych, dowódcy Okręgu Korpusu Nr VII z siedzibą w Poznaniu, działaczowi i społecznikowi, a obecnie patronowi Gimnazjum Nr 1 w Poznaniu. Głównym konkursem i motorem sprawczym całości projektu był Międzynarodowy Konkurs Generalski zorganizowany w okresie od 4 do 17 stycznia br. przez działający na terenie Szkoły Podstawowej Nr 87 i Zespołu Szkół Odzieżowych w Poznaniu pod opieką Jacka Behrendta SQ3OPM Szkolny Klub Krótkofalowców im. gen. broni Kazimierza Raszewskiego SP3PGR. Tegoroczna edycja Konkursu Generalskiego, jak i cały projekt wpisał się w obchody 75. rocznicy śmierci Generała, natomiast podsumowanie całości projektu miało miejsce 29 lutego 2016, dokładnie w 152. rocznicę urodzin Generała.

aby pokazać podziękowanie, kliknij na jego miniaturę Uroczystość rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 87 Agnieszka Mądrzak witając liczne grono przybyłych gości, a wśród nich płk. Jacentego Górala i mjr. Jacka Behrendta. Po wystąpieniu Pani dyrektor głos zabrał mjr Jacek Behrendt będący organizatorem wszystkich konkursów, który sprawnie poprowadził ceremonię dekoracji obecnych na uroczystości laureatów. Pośród laureatów Konkursu Generalskiego sklasyfikowanych w pięciu kategoriach, ze względu na jego specyfikę i międzynarodowy zasięg na uroczystość mogło osobiście przybyć niewielu. Główną nagrodę - dyplom i puchar szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego ministra Pawła Solocha, który na wniosek organizatora objął tę imprezę swoim patronatem honorowym otrzymał Stanisław Ziętarski SP3GCN. Aktu dekoracji laureata konkursu w kategorii ''stacje wojskowe'' dokonał prezes Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP płk Jacenty Góral. Okręg Wielkopolski i poznańskie Koło Nr 1 Związku było fundatorem pozostałych pucharów w tej kategorii. W kategorii ''stacje organizatora'' trzecie miejsce zajęli uczniowie szkoły pracujący w konkursie pod okolicznościowym znakiem SN0GKR. Okazały puchar ufundowany przez szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu płk. dr. Zdzisława Małkowskiego młodym krótkofalowcom wręczył reprezentujący Pana Pułkownika mjr Adam Kotarak. Okręg Wielkopolski ZOR RP wraz ze Stowarzyszeniem Ochotniczy Reprezentacyjny Oddział Ułanów Miasta Poznania ufundowali również nagrody w konkursie na prezentację multimedialną poświęconą wielkopolskim pułkom kawalerii okresu II RP. Dyplomy i nagrody rzeczowe laureatkom tego konkursu wręczyli prezesi płk Jacenty Góral i Wojciech Lisiecki. Po ceremonii dekoracji laureatów wszystkich konkursów uczniowie zaprezentowali zgromadzonej publiczności krótki program artystyczny. Po występie uczniów nagrodzonym gromkimi brawami głos zabrał prezes Wojciech Lisiecki, który w ciekawy sposób zaprezentował historię kawalerii i dzień dzisiejszy kontynuatorów kawaleryjskich tradycji. Na zakończenie uroczystości Pani dyrektor Agnieszka Mądrzak wręczyła przedstawicielom instytucji i stowarzyszeń, które wsparły realizację projektu pisemne podziękowanie, dla Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP widoczne także w powiększeniu po kliknięciu na jego miniaturę zamieszczoną powyżej.

Uroczystość, w której aktywnie miał przyjemność i zaszczyt uczestniczyć Okręg Wielkopolski ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego będzie zgłoszona przez Szkołę Podstawową Nr 87 do ogólnopolskiego konkursu ''Bo warto pamiętać...'', którego celem jest pielęgnowanie tożsamości narodowej i kształtowanie postaw patriotycznych dzieci ze starszych klas szkół podstawowych poprzez upamiętnienie wybranych z historii Polski ważnych rocznic i postaci ważnych dla Polski i dla społeczności lokalnych z jednoczesnym przekazaniem wiedzy na ten temat i promocją postaw patriotycznych. Szczegółowe wyniki dostępne są  tutaj.


Wstecz