KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


12.05.2016

STANISŁAW KASZNICA, LECH NEYMAN, WŁADYSŁAW ANDERS,
JÓZEF PIŁSUDSKI - PAMIĘTAMY!


Tekst i zdjęcia: Admin

12 maja dla członków naszego stowarzyszenia to przede wszystkim kolejna rocznica śmierci Pierwszego Marszałka Polski, Naczelnika Państwa, Premiera, Ministra Spraw Wojskowych Józefa Piłsudskiego, w tym roku już osiemdziesiąta pierwsza. Także w tym dniu ale roku 1948 w więzieniu mokotowskim rozstrzelano związanych z Poznaniem ostatniego komendanta głównego Narodowych Sił Zbrojnych ppłk. Stanisława Kasznicę i komendanta Okręgu I Pomorskiego NSZ kpt. Lecha Neymana. Natomiast 12 maja 1970 roku w Londynie na wieczną wartę odszedł gen. broni Władysław Anders, m.in. w okresie wojny polsko-bolszewickiej 1920 dowódca 15 Pułku Ułanów Poznańskich, a w latach 1944-1945 Naczelny Wódz Polskich Sił Zbrojnych. Zgodnie z ostatnią wolą został pochowany wśród swoich żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym pod Monte Cassino.

W czwartek, 12 maja 2016 roku w krużgankach kościoła Ojców Dominikanów w Poznaniu pod tablicami poświęconymi ostatnim przywódcom Narodowych Sił Zbrojnych Stanisławowi Kasznicy i Lechowi Karolowi Neymanowi oraz twórcy i dowódcy Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR oraz Naczelnemu Wodzowi gen. Władysławowi Andersowi, w kolejną rocznicę ich śmierci złożono wiązki kwiatów i zapalono znicze. W uroczystości uczestniczył m.in. poczet sztandarowy druhów Towarzystwa Gimnastycznego ''Sokół'' oraz gen. bryg. Jan Podhorski. Okręg Wielkopolski Związku reprezentował wiceprezes mjr Jacek Behrendt. Natomiast 16 maja w Kościele Garnizonowym o godz. 18:00 zostanie odprawiona Msza św., za sprawą Zarządu Okręgu Wielkopolskiego w intencji Marszałka Józefa Piłsudskiego i żołnierzy 2. Korpusu Polskiego gen. Władysława Andersa. Serdecznie zapraszamy!


Wstecz