KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


22.05.2016

75. ROCZNICA ROZSTRZELANIA 25 POLAKÓW W MAŁEJ GÓRCE

Tekst: Admin
Zdjęcia: Marta Owczarzak

Jednym z tragicznych wydarzeń okresu okupacji hitlerowskiej na Ziemi Wielkopolskiej była zbrodnia ludobójstwa, dokonana przez hitlerowców 22 maja 1941 roku w Małej Górce gm. Nekla. 15 maja 1941 r. około godz. 4:15 wybuchł pożar w zabudowaniach gospodarczych Niemca Gustawa Sonnenberga w Małej Górce, które do 1940 roku były w posiadaniu rodziny Majchrzaków. Spłonęła obora. Władze okupacyjne uznały, że pożar powstał wskutek przygotowywanego od dłuższego czasu podpalenia, względnie sabotażu. ''Hilfspolizei'' aresztowała 20 osób z Małej Górki, Nekli i okolicznych miejscowości. Zatrzymanych osadzono w areszcie we Wrześni, skąd około północy przewieziono ich do poznańskiego Fortu VII, osadzając w celi nr 63 w której w sumie było około 50 osób. 22 maja 1941 roku ok. godz. 9:00 wszystkich więźniów z celi 63 wyprowadzono na dziedziniec. Lagerführer Lange odczytał 25 nazwisk. Osoby te musiały ustawić się piątkami, powiązano je sznurami. Skrępowanych więźniów oraz pozostałych załadowano do ciężarówki. Kolumna samochodów ruszyła w stronę Wrześni przez Podstolice i Opatówko zmierzała do Małej Górki. Na miejscu odczytano wyrok, z którego wynikało, że za podpalenie zabudowań Sonnenberga, dla odstraszenia innych, zostało skazanych na karę śmierci 25 Polaków. Starosta średzki za pośrednictwem plakatów zawiadomił mieszkańców powiatu o dokonanej egzekucji, informując między innymi, że ''wśród rozstrzelanych znajdują się osoby z kręgu bliskich podpalacza, jego poplecznicy i zawodowi przestępcy''. W rzeczywistości, osoby rozstrzelane nie miały nic wspólnego z pożarem w Małej Górce. Wszystkim zamordowanym przyszło zapłacić taką cenę tylko za to, że byli Polakami.

W niedzielę 22 maja 2016 roku, w 75. rocznicę wyżej opisanego ludobójstwa, w Małej Górce odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie połączone z odsłonięciem pomnika poświęconego ofiarom hitlerowskiej okupacji. Wzięło w nich udział ponad 300 osób, w tym władze samorządowe, duchowieństwo, rodziny poległych, zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickiego i Proboszcza Parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opatówku ks. Andrzeja Bohdanowicza w uroczystościach wzięli także udział członkowie poznańskiego Koła Nr 1 Związku w osobach płk. Mieczysława Chęcińskiego i kmdr. ppor. Leszka Nowaka. Tuż przed godziną 15:00 wartę honorową przy nowym pomniku objęli żołnierze Wojska Polskiego z 33. Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz harcerze. Uroczystą Mszę św. w intencji rozstrzelanych Polaków odprawił ks. bp senior Bogdan Wojtuś, który poświęcił również nowy pomnik. Homilię wygłosił współorganizator uroczystości ks. Andrzej Bohdanowicz, a muzyczną oprawę zapewnił chór Camerata. Uroczystości patriotyczne rozpoczęły się wprowadzeniem Kompanii Honorowej Wojska Polskiego i pocztów sztandarowych. Po okolicznościowym przemówieniu Burmistrza Miasta i Gminy Nekla Karola Balickiego, głos zabrała przedstawicielka rodzin osób rozstrzelanych Zofia Brzozowska, córka Jana Majchrzaka. Po odczytaniu Apelu Pamięci i salwie honorowej pod pomnikiem i ścianą straceń złożono kwiaty i zapalono znicze, po czym uczniowie Zespołu Szkół w Targowej Górce zaprosili do zwiedzenia przygotowanej na terenie szkoły okolicznościowej wystawy.


Wstecz