KALENDARIUM WYDARZEŃ W 2016 ROKU


27.06.2016

KPT. GRABUS KAWALEREM KRZYŻA ORDERU KRZYŻA NIEPODLEGŁOŚCI

Tekst i zdjęcia: Admin

Order Krzyża Niepodległości (OKN) jest piątym w kolejności polskich orderów i odznaczeń państwowych, nadawany przez Prezydenta RP osobom, które w latach 1939-1956 jako ochotnicy lub podejmując się służby ponad wymaganą od nich miarę położyły zasługi w obronie niepodległości Państwa Polskiego. Został ustanowiony ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 roku i jest kontynuacją ustanowionego 29 października 1930 roku Krzyża Niepodległości. Występuje w dwóch klasach, jako Krzyż z Mieczami (Klasa I) i Krzyż (Klasa II).

W poniedziałek, 27 czerwca w przeddzień 60. rocznicy Czerwca '56 w Sali Wielkiej Centrum Kultury ''Zamek'' w Poznaniu miało miejsce spotkanie uczestników i kombatantów Powstania Poznańskiego Czerwca '56 i ich rodzin z władzami wojewódzkimi i miejskimi. W imieniu organizatora obchodów rocznicowych spotkanie otworzył Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak. Aktu dekoracji, w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyżami Orderu Krzyża Niepodległości dokonał Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Łukasz Kamiński, a wśród nagrodzonych znalazł się również Członek Zarządu Okręgu Wielkopolskiego ZOR RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, kombatant Czerwca '56 kpt. Jerzy Grabus. Uhonorowany został on również przyznanym przez Prezydenta Poznania Medalem Pamiątkowym 60. rocznicy Czerwca '56. Podczas spotkania głos zabrał p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk, a wśród pierwszych osób które gratulowały naszemu Koledze przyznanych wyróżnień byli siedzący obok niego na sali prezes Okręgu Wielkopolskiego ww. Związku płk Jacenty Góral i wiceprezes mjr Jacek Behrendt. Poniżej zdjęć z tej uroczystości prezentowany jest opublikowany w tym samym dniu na kanale YouTube portalu o historii Polski dzieje.pl wywiad z kpt. Jerzym Grabusem.


Wstecz